Vidím eko-Žilinu

0
3166
Karol Haas (Foto: Peter Židek)

Hovoríme s aktivistom Karolom Haasom

Karol Haas, rodený Žilinčan, je študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študuje odbor telovýchova a trénerstvo, je bývalým reprezentantom v americkom futbale a odchovancom klubu Žilina Warriors. V roku 2016 založili s Jurajom Marčekom a Stanislavou Vodnajickou organizáciu GO SPACE. Je lídrom hnutia Eko Friendly a predsedom atletického klubu Atletická Akadémia Žilina.

   Vaše meno sa v poslednom čase začalo čoraz častejšie objavovať v žilinskom verejnom priestore najmä v súvislosti s dobrovoľníctvom a podobnými inými aktivitami. Odkiaľ sa tu zjavil Karol Haas? Skúste sa nám predstaviť.
   Som mladý človek, študent, ktorý rád rozbieha inovatívne projekty, ktoré v našom meste chýbajú. Už počas strednej školy som sa zapojil do viacerých väčších grantových projektov, napr. Unilever – rekonštrukcia ihriska, Komprax, ktoré sa mi podarilo úspešne zrealizovať. Zúčastnili sme sa aj Startup Weekendu 2015, kde sme sa snažili uspieť s naším prvým väčším projektom, ale nepodarilo sa nám ho zrealizovať. Postupne sme začali robiť stále väčšie projekty, až to vyústilo k tomu, že sme s Jurajom Marčekom a Stanislavou Vodnajickou založili organizáciu GO SPACE, ktorej cieľom je vytvárať inovatívne projekty. Snažíme sa zlepšiť fungovanie vecí okolo nás a prinášať vízie, idey, plány, ktoré zabezpečia rozvoj. Nesnažíme sa na problémy len poukazovať, ale ich riešiť, a preto tu sme, aby sme šírili pozitívnu zmenu. Fungujeme ani nie rok a podarilo sa nám vytvoriť dva projekty, a to športový klub Atletická Akadémia Žilina a projekt Eko Friendly. Pripravujeme už náš tretí projekt.

   Prečo by mal byť mladý človek aktívny vo verejnom priestore? Nemalo by trebárs ulice čistiť mesto? Veď si za to platíme vo forme daní.
   Mesto aj čistí verejný priestor, ale my sme tu predsa na to, aby sme mu pomohli. Keď priložíme ruku k dielu aj osobne, myslím si, že si ho budeme viac vážiť, veď je predsa naše. Dane sú samozrejmosť, musíme ich platiť všetci, ale my chceme urobiť pre naše mesto viac, a to už nerobí každý.

Ľuďom nie je ľahostajné naše mesto. Len to tu treba trochu rozhýbať!

   Začali ste čistením parkov či atletikou pre deti, čo máte ďalej v pláne?
   Prvým projektom GO SPA­CE bolo založenie atletického klubu Atletická Akadémia Žilina, ktorý funguje pol roka. Máme vyše 30 detí, štyroch kvalifikovaných trénerov, naša akadémia ako prvá začala v rámci Žiliny pracovať s najmladšími vekovými kategóriami 4 – 6 rokov a máme aj kategóriu 7‑ až 9‑ročných detí. Počas našej krátkej existencie sme dokázali získať prvé úspechy. Sme zapojení do projektu detská atletika, ktorý inicioval Slovenský atletický zväz, o. z. Cieľom klubu je vybudovať stabilné atletické zázemie, zabezpečovať výchovu a rozvoj mladých športovcov, ktorým vštepujeme myšlienky kalokagatie.
   Druhý náš projekt je Eko Friendly, tento projekt vznikol ako spoločenská odpoveď na znečistené prostredie v našom bezprostrednom okolí. S cieľom upozorniť na nečistotu sme sa podujali vytvoriť niekoľko dobrovoľníckych etáp čistenia či už Vodného diela Žilina, podporili sme akciu čistenia Lesoparku Chrasť, ktorú organizovalo mesto, čistenie potoku Všivák, ako aj iných priestranstiev v našom okolí. Ako jeden z hlavných ekologických problémov vnímame vysoký výskyt igelitu na verejnom priestranstve, preto podporujeme rozšírenie a predaj našich ekologických tašiek Friendly bags, ktoré pomaly distribuujeme. Myšlienkou tohto projektu je šíriť idey ekológie do iných miest. V samotnom meste Žiline sa nám podarilo spolu pritiahnuť na naše dobrovoľnícke akcie viac ako 300 dobrovoľníkov.
   Pri napĺňaní tohto projektu participujeme s rôznymi vzdelávacími inštitúciami za účelom ďalšieho vzdelávania tejto komunity. Taktiež participujeme s mestom Žilina, rôznymi športovými klubmi, obchodnými spoločnosťami a veľmi zanietenými jednotlivcami.
   Naším cieľom je, aby naše projekty rástli a prinášali pozitívnu zmenu obyvateľom nášho mesta. Zároveň pripravujeme náš tretí projekt.

   Väčšina mladých ľudí nemá ambíciu angažovať sa. Kde beriete motiváciu učiť ľudí správať sa zodpovednejšie k svojmu okoliu?
   Keď vidím, ako v niektorých štátoch zakazujú predaj igelitu, dávajú stopku benzínovým autám alebo ako Švédsko dováža odpad zo zahraničia, aby mali čo recyklovať, poviem si – sakra, a čo my? Viaceré štáty si uvedomujú, že o naše životné prostredie sa musíme starať a radikálne pritvrdzujú. Teraz je rad na nás.

   Ako by ste chceli, aby Žilina raz vyzerala?
   Ja vidím raz Žilinu ako moderné ekologické mesto, kde je veľa zelene, parkov a športovísk. Že vraj prestali už pribúdať nákupné centrá, lebo je ich už pomaly viac ako športovísk. Vidím viac bicyklov ako áut, a keď už autá, tak elektrické. Obyvatelia sa viac osamostatnili a využívajú obnoviteľné zdroje ako súčasť svojho života. Ja si myslím, že moderný občan by mal byť vedený od mala k športu, ekológii a mal by sa naučiť využívať obnoviteľné zdroje vo svoj prospech.

   Vyčistili ste trebárs vodné dielo a upozorňujete na priveľkú spotrebu igelitu na Slovensku. Myslíte si, že môžete zmeniť myslenie Slovákov?
   Áno, veď práve preto to robíme, po viacerých etapách čistenia Vodného diela Žilina prišlo na našu poslednú etapu vyše 150 dobrovoľníkov, čo je dôkaz, že ľuďom nie je ľahostajné naše mesto. Len to tu treba trochu rozhýbať!

   Kto je súčasťou GO SPACE a kde vidíte organizáciu o päť rokov?
   Súčasťou GO SPACE sú prevažne mladí ľudia, študenti, ktorým záleží na našom okolí a ich cieľom je dať veci do pohybu, aby sme nestáli na jednom mieste. Súčasťou nášho tímu je Juraj Marček, Stanislava Vodnajická, Peter Tichý, Erika Daru Kučerová, Dominik Hriník a často mi pomáha s aktivitami aj môj brat Samuel. Týmto by som im chcel poďakovať za ich prácu. Organizácia o päť rokov môže fungovať na profesionálnej báze a tvoriť oveľa väčšie projekty, všetko záleží len od našej šikovnosti, kam dokážeme posunúť naše aktivity. Dúfam, že sa nám to podarí.

   Ďakujem za rozhovor.


Milan Kaľavský

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 6/2017.

Deti z Atletickej Akadémie na treťom krajskom kole v atletike, ktoré sa konalo v Žiline. (Foto: Bea Benikovská)
Dobrovoľníci tretej etapy čistenia Vodného diela Žilina. (Foto: Bea Benikovská)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ