Keď je duša veselá, starosti a problémy idú bokom

0
2156
Okresné športové hry JDS Žilina
Športové hry seniorov na ZŠ Martinská sú pravidelným podujatím Okresnej organizácie JDS Žilina.

ZO JDS Žilina

Členovia JDS športujú

Dostatočná pohybová aktivita je najprirodzenejším a najlepším základom pre zachovanie zdravia a dôstojnosti celého organizmu.

   Aj Jednota dôchodcov na Slovensku sa pripája k myšlienke športovania a súťaživosti medzi seniormi. Vo štvrtok 15. 6. 2017 Okresná organizácia JDS zorganizovala už 9. športové hry (OŠH) – súťaže seniorov. Tieto sa mohli konať aj vďaka podpore a finančnej výpomoci Žilinského samosprávneho kraja. Riaditeľka odboru školstva a športu Mgr. Eva Rovňanová odovzdala pozdrav župana Ing. Juraja Blanára so želaním úspechu hier.
   Na OŠH sa stretlo 160 seniorov z 20 základných organizácií okresu v priestoroch športového areálu Základnej školy na Vlčincoch na Martinskej ulici. Súťažili ženy aj muži v troch vekových kategóriách spolu v desiatich disciplínach. Pre zaujímavosť, boli to behy kratšie i dlhšie, hody športovým granátom na cieľ i na diaľku. Ženy mali špeciálnu disciplínu hod váľkom. Ďalej to bol vrh guľou, stolný tenis, streľba zo vzduchovky, ale aj šach a novodobá hra seniorov guľami petang. Najstarším účastníkom bol veľmi čulý víťaz v stolnom tenise, 85‑ročný pán Štefan Ferko a tiež 85‑ročný rozhodca v streľbe zo vzduchovky Adolf Grečnár. Riaditeľ pretekov Vladimír Petko z Nededze každoročne úspešne zvláda vzniknuté problémy. Zdravotnícky dozor zabezpečovali žiačky zo Strednej zdravotnej školy. Pomáhali len pri dvoch malých odreninách. Popritom však účastníkom merali tlak krvi.
   Žiaci základnej školy aj spolu s najmladším účastníkom Slávkom na úvod pripravili pásmo slova spevu a tanca. Po sľube športovcov a rozhodcov a tiež sugestívnej básni žilinského autora – seniora Štefana Zvaríka „Byť pri tom…!“ v podaní Majky Zagatovej otvorila Okresné športové hry predsedníčka Ing. Eva Beráková.
   Tu patrí poďakovanie vedeniu školy a pani riaditeľke Mgr. Beáte Veselskej, že za celé obdobie nezištne vychádza v ústrety bezplatným zapožičaním priestorov, ale aj športového náradia a tiež zabezpečením stravy súťažiacim, ako aj pomocou pri zariaďovaní športovísk. Práve tu je praktický príklad medzigeneračnej spolupráce. Nie teoreticky, ale prakticky ukázať mladým, ako sa dá pomáhať prejavovať úctu a ústretovosť k starším.
   A po chodbách školy sa nieslo „Teta, ujo, do toho!“ Víťazných 12 seniorov – športovcov Žilinského okresu postúpilo na Krajské športové hry, ktoré sa konali 12. júla v Rabči v okrese Námestovo.


Eva Beráková
predsedníčka OO JDS Žilina
Foto: archív JDS Žilina

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 7 – 8/2017.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ