ŽILINA: Mesto prerozdelí v grantovom systéme 395 000 eur

0
257

Samospráva aj tento rok podporí projekty, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu života obyvateľov Žiliny, zabezpečia ochranu životného prostredia či skvalitnia rozvoj vzdelávania, športu a kultúry. Mesto vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o granty v šiestich oblastiach. Zo svojho rozpočtu vyčlenilo 170-tisíc eur na granty a 225-tisíc eur na športové dotácie.

Záujemcovia o poskytnutie finančnej podpory z rozpočtu mesta môžu o príspevok požiadať do piatka 19. apríla 2024. Potrebné formuláre žiadostí sú zverejnené na webovej stránke www.zilina.egrant.sk. Žiadosti je možné podať len elektronicky. Jeden originál kompletne vyplneného, vytlačeného a podpísaného grantového formulára je potrebné doručiť aj fyzicky na mestský úrad, a to buď osobne, alebo poštou najneskôr v deň uzávierky.

„O finančnú podporu sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové a cirkevné organizácie, inštitúcie zriadené štátnou správou alebo samosprávou či podnikateľské subjekty s predmetom podnikania v konkrétnych oblastiach podpory. Žiadatelia musia mať sídlo alebo trvalý pobyt v meste Žilina, prípadne vykonávať činnosť na území mesta či poskytovať služby obyvateľom mesta,“ vysvetlil vedúci odboru kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja mesta Žilina Štefan Vančík.

Minimálny príspevok na jeden projekt je podľa jeho slov vo výške 400 eur, maximálny 4-tisíc eur v prípade podania jedného projektu, alebo 2 000 eur v prípade dvoch projektov. Financie z grantu musia byť použité na aktivity realizované v období od 1. januára do 15. decembra 2024. O prerozdelení financií rozhoduje primátor mesta na základe odporúčaní a návrhu grantových komisií. Schválené projekty mesto zverejní na svojich internetových stránkach.

Žilinská radnica podporí aktivity v oblastiach ako kultúra, vzdelávanie, šport, sociálna a zdravotná oblasť, životné prostredie a verejný priestor. Zvlášť sa poskytnú granty na inštitucionálnu podporu neziskových a mimovládnych organizácií. „Na podporu kultúry pôjde tento rok z grantov 65-tisíc eur, na projekty z oblasti športu 20-tisíc eur, pre sociálnu a zdravotnú oblasť je vyčlenených 18-tisíc eur, rovnaká suma 18-tisíc eur je alokovaná pre oblasť životného prostredia a vzdelávania. Suma 31-tisíc eur je schválená na podporu činnosti a rozvoja organizácií v rámci inštitucionálnej podpory,“ spresnil hovorca mesta.

Dodal, že ďalších 225-tisíc eur pôjde aj v tomto roku na športové dotácie, ktoré sú určené na podporu športovej činnosti pre registrovaných športovcov. Táto pomoc je určená klubom, ktoré sú zaregistrované v zmysle zákona o športe v Registri právnických osôb v športe najneskôr v roku 2023. O športovú dotáciu sa môžu uchádzať len tie kluby, ktoré nie sú financované z rozpočtu mesta a ktorých zriaďovateľom nie je mesto Žilina. Športový klub musí mať vysporiadané finančné vzťahy s mestom Žilina a nesmú byť voči nemu vedené konkurzné konania, prípadne výkon rozhodnutia. Rovnako ako v prípade grantov, aj pri športových dotáciách je uzávierka žiadostí do 19. apríla 2024.

Grantové dotácie sú podľa žilinského primátora najlepším transparentným spôsobom ako podporiť kvalitné nápady a projekty obyvateľov mesta. „Našou snahou je, aby mali Žilinčania k dispozícii kvalitné vyžitie, či už hovoríme o kultúrnom živote, športových aktivitách alebo o prístupe k sociálnym službám či vzdelávaniu. Týmto spôsobom by sme radi motivovali tvorivých jednotlivcov alebo organizácie a podporili ich zmysluplné nápady, ktoré pomôžu skvalitniť život v meste,“ uviedol hovorca.

Doplňujúce informácie a ďalšie otázky v prípade športových dotácií možno smerovať na e-mailovú adresu sportovedotacie@zilina.sk alebo ich možno získať na telefónnom čísle 0908 930 093. Otázky týkajúce sa grantového systému môžu žiadatelia písať na e-mail granty@zilina.sk. K dispozícii je tiež telefónne číslo 041/70 63 319.

-AB- zdroj: mesto Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ