LBC – účinná prevencia rakoviny krčka maternice

0
5591

Radí vám lekár

LBC – liqiud based cytológia prináša väčší komfort pre pacientku aj lekára. S LBC môžeme dosiahnuť vyššiu kvalitu a spoľahlivosť cytologického vyšetrenia a vyšetrenie viacerých patogénov z jedného odberu (HPV, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum).

Rakovina krčka maternice je druhé najčastejšie onkologické ochorenie žien do 45 rokov.

Čo ponúka kompletné vyšetrenie LBC?
   Je to metodika, ktorá má na rozdiel od konvenčnej cytológie aj nadstavbové vyšetrenia, ako je stanovenie prítomnosti vysokorizikových typov HPV a stanovenie proliferačnej aktivity buniek, teda či bunka má, alebo nemá rastový potenciál nádorovej bunky. Takéto vyšetrenie pre ženu nepredstavuje takmer žiadnu záťaž. Nie je ani bolestivé, ani časovo náročné.

Ako sa odoberá vzorka u gynekológa a čo sa s touto vzorkou stane?
   Pri tejto metóde rovnako ako pri konvenčnej cytológii sa vzorka odoberá špeciálnou kefkou. Odobratý materiál sa však nenatiera na podložné sklíčko, ale sa vloží do osobitnej nádobky s roztokom, ktorý vzorku uchováva aj pre prípadné ďalšie alebo opakované spracovanie. Odobratá vzorka putuje do cytologického laboratória, kde sa pomocou špeciálneho prístroja pripravuje výsledný produkt – dokonalý cytologický preparát vhodný na komplexné zhodnotenie odborníkmi. Patológ na základe pripraveného cytologického preparátu určí diagnózu. Následne sa výsledky vyšetrenia zaznamenajú a zašlú ošetrujúcemu lekárovi – gynekológovi a ten pacientku oboznámi s výsledkami a možnosťami prípadnej liečby. Vzorky a výsledky sú pritom archivované, čo umožňuje sledovať vývoj zdravotného stavu pacientky.

Pre koho je vhodné:
» pre všetky ženy v každom veku,
» pre časovo vyťažené ženy,
» pre ženy, pre ktoré je gynekologické vyšetrenie traumatizujúcim zážitkom,
» pre ženy, ktoré sú ochotné investovať do svojho zdravia a prevencie.

Kedy sa odporúča vyšetrenie LBC?
   Toto vyšetrenie je určené každej žene, ktorá chce zvýšiť svoje šance na odhalenie predrakovinového stavu na maximum. Pri tejto metodike sa odobratá vzorka vďaka špeciálnej tekutine v odberovej nádobke a technologickému postupu spracováva v automatizovanom procese, výsledkom čoho je čistejší náter, ktorý uľahčuje vyšetrenie danej vzorky (neobsahuje hlien alebo iné bunky, ktoré by mohli sťažovať hodnotenie preparátu). Znižuje sa tak počet tzv. falošne negatívnych výsledkov, keď má pacientka rakovinu, ale vyšetrenie je negatívne.
   LBC je metóda a zároveň cytologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie predrakovinových stavov krčka maternice, ktoré by mali absolvovať všetky ženy s aktívnym pohlavným životom. To znamená aj tie, ktoré nemajú žiadne príznaky ochorenia. Rakovinové bunky sa totiž môžu objaviť kedykoľvek počas života – aj bez akýchkoľvek prejavov bolesti, krvácania či iných príznakov.
   Vyšetrenie LBC predstavuje alternatívny typ cytologického vyšetrenia s následným vyšetrením na infekciu HPV (ľudský papiloma vírus, ktorý môže zapríčiniť rakovinu krčka maternice). Ďalej je možné z LBC vyšetrenia zistiť prítomnosť chlamýdií, najčastejšieho prenosného pohlavného ochorenia u mladých ľudí.

Cena vyšetrenia
   Samotné vyšetrenie je hradené zdravotnou poisťovňou, avšak použitie špeciálneho odberového materiálu, odberovej nádobky a prístrojové spracovanie vzorky pri LBC poisťovňa nehradí. O platobných podmienkach za vyšetrenie, prípadne ďalších detailoch sa informujte u svojho gynekológa.


Martinské bioptické centrum, s. r. o.
Vysokoškolákov 1758/3, 010 01 Žilina
041/286 5535, 041/286 6421, 0918 674 182
administrativa@patologia.sk
Foto: ilustračné/archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ