Majú občania právo na mestské noviny?

0
1470
Radničné noviny mesta Žilina
Radničné noviny mesta Žilina.

Tlačová správa

Žilina 24. 10. 2017 – Informovať občanov o činnosti samosprávy vyplýva priamo z Ústavy Slovenskej republiky (čl. 26 ods. 5). Občania môžu získať informácie individuálne (prostredníctvom zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám), mesto má však povinnosť zverejňovať a šíriť niektoré informácie „aktívne“, a to v zmysle zákona tak, aby bolo možné zverejnenú informáciu opätovne vyhľadať a získať – to je možné prostredníctvom webovej stránky, tlače, úradnej tabule a pod.

   Je teda zákonnou povinnosťou mesta zverejňovať určitý druh informácií, najmä informácie týkajúce sa činnosti obecného/mestského zastupiteľstva, zmluvy, návrhy VZN, zámer obce predať svoj majetok, objednávky, faktúry, prenájmy majetku, povinne zverejniteľné veci vyplývajúce zo zmlúv, projektov a ďalšie. Rovnakú povinnosť majú obchodné spoločnosti s účasťou mesta či rozpočtové a príspevkové organizácie mesta. Ak zákon ukladá povinnosť zverejniť informáciu v tlači, je možnosť inzerovať vo vlastnom periodiku alebo v periodiku, ktoré je v súkromných rukách, a to za niekoľkonásobné ceny. Okrem povinne zverejňovaných informácií existujú aj informácie, ktoré mesto z určitých dôvodov chce dať do pozornosti občanov, pretože napr. môžu byť občanom nápomocné.
   Smerovanie a cieľ Radničných novín je teda jasný, aj keď nie vždy uznávaný. Kým? To posúďte sami. Noviny, ktoré vydáva samospráva, vychádzajú v niekoľkých desiatkach slovenských miest a obcí – Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Poprad, Žiar nad Hronom, Michalovce, Galanta, Tvrdošín, Vráble, Banská Štiavnica, Vrútky, Stupava, Zvolen, Štrba a ďalšie. Je s ich existenciou problém na dennom poriadku tak, ako je to v Žiline? Čo je teda tŕňom v oku Radničných novín? Prečo môžu noviny existovať v oveľa menších mestách a obciach a nie v krajskom meste, akým je Žilina?
   Neopomenuteľné sú i čísla výdavkov, ktoré by sa museli do rozpočtu zahrnúť, pokiaľ by Radničné noviny neexistovali. Od marca 2015 vydáva mesto Žilina svoje vlastné periodikum, ktoré predstavuje náklady cca 24 000 eur/ročne, čo je polovica nákladov na printovú inzerciu v regionálnych týždenníkoch z minulosti. Od tejto doby až dodnes ušetrilo mesto za platenú inzerciu viac ako 70 000 eur! Mesto by muselo teda hlboko siahnuť do vrecka svojho rozpočtu, ak by sa Radničné noviny vytratili. Veríme, že poslanci mestského zastupiteľstva si tento fakt tiež uvedomujú a rozhodnú sa správne.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ