LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Mesto plánuje prepojiť mestské časti novým mostom

0
293
Mesto Liptovský Mikuláš plánuje prepojiť mestské časti novým mostom.
Novým mostom ponad Váh chcú v Liptovskom Mikuláši prepojiť mestské časti Palúdzka a Liptovská Ondrašová. Mesto už ma spracovanú štúdiu realizovateľnosti a architektonické riešenie novej lávky, potvrdila to Romana Nemcová z kancelárie primátora.

Palúdzku s Liptovskou Ondrašovou oddeľuje rieka a premostenie jej brehov by podľa radnice zjednodušilo spojenie pre peších a cyklistov. „Po vybudovaní cyklopešieho mosta už nebudú musieť ísť naokolo popri frekventovanej ceste I/18,“ vysvetlila Nemcová.

Na základe štúdie realizovateľnosti vybrala odborná komisia najvhodnejší návrh technického a architektonického riešenia novej lávky. „Bezpilónový cyklopeší most bude na spojnici Priehradnej ulice v Palúdzke a existujúceho cyklochodníka v blízkosti prečerpávajúcej stanice Liptovskej vodárenskej spoločnosti v Liptovskej Ondrašovej, približne 350 metrov od železničného mosta,“ priblížila Nemcová. Investičné náklady na jeho realizáciu odhadujú na približne 1,2 milióna eur.

-BA- zdroj a foto: FB Ján Blcháč – z denníka primátora

ZANECHAŤ ODPOVEĎ