Na májovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve poslanci rokovali o zmenách v rozpočte mesta

0
1340
Mesto Žilina má vyrovnaný rozpočet.

Tlačová správa mesta

Na májovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve poslanci rokovali o zmenách v rozpočte mesta

   Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa konalo 15. mája 2017, poslanci rokovali o zmenách mestského rozpočtu. Navrhovanými zmenami sa rozpočet mesta navýši zo súčasných 59 990 070 eur (schválený dňa 20. 2. 2017) na 67 197 179 eur, pričom ide o vyrovnaný rozpočet v príjmovej i výdavkovej časti.
   Finančné opatrenia prijaté v rámci mestského rozpočtu budú viesť k skvalitneniu a zlepšeniu života občanov v meste. Mesto sa vďaka zmenám v rozpočte bude môcť uchádzať o finančnú podporu z prostriedkov Európskej únie na viaceré projekty týkajúce sa dopravy, školstva či sociálnej pomoci, pričom sa bude finančne spolupodieľať na týchto projektoch. Podporia sa športové i kultúrne podujatia. Dobudujú sa aj pešie komunikácie na miestnych cintorínoch a taktiež sa posilní verejný poriadok a bezpečnosť v uliciach mesta obstaraním kamerového systému na Národnej ulici v časti – podchod k železničnej stanici.
   Poslanci sa zároveň dohodli na ďalšom pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutoční 22. mája. Zúčastnia sa ho predsedovia poslaneckých klubov i vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline, pán Krutek a spoločne budú hľadať možnosti na uvoľnenie ďalších finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, ktorými by sa podporili nedoriešené a nevyhnutné aktivity, resp. projekty. Výsledky tohto rokovania sa prerokujú na najbližšom mestskom zastupiteľstve.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív mesta

ZANECHAŤ ODPOVEĎ