Upozornenie pre cestujúcich, v Poľsku platia nové obmedzenia!

0
753
Od pondelka do stredy si auto na Dopravnom inšpektoráte v Bytči auto neprihlásite.
Od soboty 27.02.2021 platia v Poľsku nové obmedzenia pre cestujúcich z ČR a SR.
Osoby, ktoré nemajú pobyt na území Poľskej republiky sú povinné mať negatívny test na Covid 19. Týka sa to všetkých osôb prekračujúcich hranicu rôznymi dopravnými prostriedkami, aj pešo.
Test musí byť nie starší ako 48 hodín pred prekročením hranice. Cestujúci majú povinnosť test predložiť príslušníkovi hraničnej stráže v jazyku poľskom alebo anglickom. Osoby, ktoré majú pobyt na území Poľskej republiky a majú negatívny test nepodliehajú povinnej karanténe.
Výnimky z povinnej karantény po prekročení štátnej hranice zo Slovenska alebo Čiech do Poľskej republiky, kde nie je povinnosť predložiť negatívny test alebo vykonať povinnú karanténu sú nasledovné:
1. Osoby ktoré predložia potvrdenie o zaočkovaní proti Covid 19 očkovacou látkou povolenou EÚ
2. Cezhraniční pracovníci, ktorí vykonávajú činnosť /zamestnanie, podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť/ na území Poľskej republiky alebo na území susedných štátov
3. Študenti študujúci v Poľskej republike alebo susednej republike a ich učitelia, ktorí prekročia hranicu so študentami
4. Deti v predškolskom vzdelávaní v Poľsku alebo susednej krajine a ich učitelia
5. Študenti postgraduálneho štúdia, odbornej prípravy a iných foriem vzdelávania ako aj doktorandi študujúci v Poľsku alebo v prípade občanov Poľska v iných krajinách
6. Osoby vykonávajúce výskum v Poľsku alebo v prípade občanov Poľska v iných krajinách
7. Vojaci ozbrojených síl Poľskej republiky alebo spojeneckých síl, policajti, pohraničná stráž, colná, finančná služba, hasiči, inšpektori cestnej inšpekcie, ktorí plnia služobné úlohy
8. Členovia diplomatických misií, konzulárnych úradov a zástupcovia medzinárodných organizácii a ich rodinní príslušníci, ako aj iné osoby prekračujúce hranice na základe diplomatického pasu
9. Vodiči vykonávajúci cestnú dopravu ako súčasť medzinárodnej dopravy alebo medzinárodnej kombinovanej dopravy
10. Vlakový personál a ďalší zamestnanci vykonávajúci medzinárodnú železničnú dopravu
11. Vodiči vykonávajúci cestnú dopravu vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vodiči vykonávajúci prepravu osôb a to viac ako 7 no najviac 9 osôb
12. Posádky lietadiel, námorníci, rybári, a ďalší členovia posádok.
-BA- zdroj a foto: FB Polícia SR – Žilinský kraj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ