ŽILINA: Mesto vybuduje priemyselnú kompostáreň

0
762
Mesto Žilina vybuduje priemyselnú kompostáreň.

Ministerstvo životného prostredia schválilo žiadosť Žiliny o nenávratný finančný príspevok pre vybudovanie priemyselnej kompostárne, uvádza mesto Źilina na svojej sociálnej sieti.

Kompostáreň bude umiestnená v katastrálnom území Dolný Hričov, mesto bude mať plochu v dlhodobom prenájme. Prevádzka bude spustená na začiatku roku 2022. Zhodnocovať sa bude zelený odpad z údržby mestskej zelene, zo záhrad občanov a kuchynského bioodpadu vyprodukovaného v meste Žilina. Kompost bude využitý na rekultiváciu zelených plôch v meste a školských záhradách. Prinesie to ekologický prístup a prestíž mesta.

Projekt bol podporený v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 2 099 334 eur. Mesto preň získalo nenávratný peňažný príspevok v sume 1 994 367,30 eur.

-BA- zdroj a foto: FB Mesto Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ