Policajné pracoviská dokladov budú otvorené dlhšie

0
158
Policajné pracoviská dokladov, budú otvorené o dve hodiny dlhšie.
Pracoviská dokladov a evidencií Policajného zboru budú od pondelka 22. februára verejnosti k dispozícii dlhšie o dve hodiny denne. Dosiaľ poskytovali služby od 8.00 do 12:00, od pondelka budú otvorené do 14:00. K rozhodnutiu predĺžiť úradné hodiny došlo po posúdení situácie s nárastom žiadostí, a to najmä na úseku evidencie vozidiel.

EVIDENCIA VOZIDIEL
Evidencia vozidiel naďalej vybavuje žiadosti len online objednaných klientov, ktorí sa preukážu SMS správou o online rezervácii. Po novom je však možné sa objednať až 28 dní dopredu. Vykonávajú sa všetky druhy evidenčných úkonov okrem hromadných podaní, pri ktorých sa automaticky predlžujú lehoty v zmysle pandemických opatrení.

ODDELENIA DOKLADOV
Oddelenia dokladov vybavujú všetky úkony s výnimkou nahrávania certifikátov pre elektronický podpis na občianske preukazy, keďže na tento účel je zriadená e-služba.
Vyhotovené občianske preukazy doručujú prednostne na adresu žiadateľa, v odôvodnených prípadoch na oddelenie dokladov.

ZBRANE A STRELIVO
Pracoviská evidencie zbraní a streliva neposkytujú služby vo štvrtok. Neprijímajú žiadosti a nerobia žiadne úkony u osôb, ktoré sa nepreukážu niektorým z dole uvedených dokladov oprávňujúcich na vstup. Výnimkou sú úkony, pri ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru, a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare. Pri úkonoch, ktoré podliehajú zákonným lehotám, postačí telefonické či elektronické oznámenie.

OKRESNÉ ÚRADY
Ostatné pracoviská klientskych centier zabezpečujúcich agendu okresných úradov (civilný úsek) svoje služby naďalej poskytujú len dopoludnia od 8:00 do 12:00. Pred osobnou návštevou naďalej odporúčajú telefonickú a elektronickú, prípadne písomnú komunikáciu.
UPOZORNENIE
Vstup na všetky pracoviská bude umožnený len návštevníkom, ktorí sa preukážu dokladom alebo výnimkou v zmysle aktuálnej vyhlášky Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/2021, ktorú si môžete prečítať: TU!
-BA- zdroj a foto: FB Polícia SR – Žilinský kraj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ