Žilina spracovala Koncepciu rozvoja elektro-mobility

0
1560
Prezentácia Koncepcie rozvoja elektro-mobility v meste Žilina.

Tlačová správa

Žilina 30. november 2018 – Aktuálny stav dopravnej infraštruktúry a kvality ovzdušia v mestách je v poslednej dobe alarmujúci. Mestá hľadajú možnosti, ako znížiť emisie a zároveň podporiť alternatívne a čisté formy dopravy. Žilina nie je výnimkou.

Samospráva sa preto rozhodla vypracovať Koncepciu rozvoja elektro-mobility v meste Žilina, ktorá rieši súčasný stav v oblasti dopravnej infraštruktúry a analyzuje možnosti zlepšenia súčasnej úrovne elektrickej, resp. nízkouhlíkovej mobility v meste. „Pojem elektro-mobilita sa dostáva do povedomia čoraz väčšieho okruhu užívateľov vozidiel, či už v súkromnej alebo aj vo verejnej sfére. Neustále hľadáme nástroje a možnosti, ako prispieť k naplneniu požiadaviek občanov využívať automobil a následne neznižovať kvalitu ovzdušia a života v meste. Cieľom tejto koncepcie je prispieť k efektívnejšej implementácii opatrení na rozvoj elektro-mobility v meste a k návrhu prvkov e-mobility,“ vysvetlil Ľuboš Slebodník, vedúci oddelenia mobility na Mestskom úrade v Žiline. Dokument podľa neho okrem iného navrhuje zriadenie a rozmiestnenie nízkouhlíkových zón, určuje strategické miesta lokalizácie nabíjacích staníc, analyzuje energetickú a technickú náročnosť opatrení a pre navrhované opatrenia zároveň stanovuje časový harmonogram ich implementácie a finančnú analýzu. Hlavnými faktormi pre zavádzanie elektro-mobility je jednak zníženie prevádzkových nákladov a nižšia hlučnosť, no najmä nulová produkcia lokálnych emisií. Minulý týždeň sa na pôde mestského úradu uskutočnila odborná diskusia k predstavenej koncepcii, na ktorej odborníci analyzovali ďalšie možnosti a najmä riziká spojené s budovaním infraštruktúry pre e-mobilitu z rôznych aspektov mestského prostredia. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Dopravného podniku mesta Žiliny, Stredoslovenskej energetiky, Tesla Klubu Slovensko, Nadácie Kia Motors Slovakia, Žilinskej parkovacej spoločnosti a Žilinského samosprávneho kraja.

Hlavným spracovateľom koncepcie bola spoločnosť Delloitte Advisory, s. r. o., ktorá pri spracovaní spolupracovala s oddelením mobility Mestského úradu v Žiline a s miestnymi „stakeholdermi“, teda odborníkmi v oblasti e-mobility. Dokument pripomienkovali tiež Stredoslovenská energetika, a .s., Stredoslovenská distribučná, a. s., Elektrotechnická fakulta a Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

Barbora Zigová, hovorkyňa mesta
Foto: mesto Žilina

Žilina má spracovanú Koncepciu rozvoja elektro-mobility.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ