Najlepších žilinských žiakov ocenil viceprimátor Groma

0
1780
Zástupca žilinského primátora Patrik Groma odovzdal ocenenia najúspešnejším žiakom.

Tlačová správa

Žilina 19. jún 2018 – Sedemnásť žiakov zo základných a základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si dnes prevzalo z rúk žilinského viceprimátora Patrika Gromu ocenenia za vynikajúci prospech a úspešnú reprezentáciu Žiliny v rôznych aktivitách.

Žilinská radnica im takýmto spôsobom poďakovala za snahu a vytrvalosť pri dosahovaní výnimočných výsledkov. V priestoroch Rosenfeldovho paláca sa stretlo desať najlepších žiačok a sedem najlepších žiakov, ktorí úspešne zastupovali nielen svoju školu, ale robili dobré meno aj nášmu mestu na krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach.
„Blíži sa koniec školského roka a pri tejto príležitosti už niekoľko rokov oceňujeme výnimočných mladých ľudí. Za týmito úspechmi stoja neraz desiatky hodín tréningov, učenia a zdokonaľovania sa. Rád by som im pogratuloval k úžasným vedomostiam, zručnostiam, schopnostiam a talentu. Vďaka patrí nielen im, ale aj ich rodičom a pedagógom, ktorí im vytvárajú kvalitné podmienky pre ich vzdelávanie a osobnostný rast,“ uviedol po oceňovaní zástupca žilinského primátora Patrik Groma. K blížiacim sa prázdninám zaželal všetkým veľa oddychu a nových zážitkov, a aby sa radosť z dosiahnutých úspechov preniesla i do ďalšieho školského roka.

Ocenenia si prevzali títo žiaci:
• Branislav Blažek – ZŠ s MŠ, Do Stošky
• Roman Ftorek – ZŠ s MŠ, Do Stošky
• Matej Remiš – ZŠ s MŠ, Brodňanská
• Gabriela Nevedelová – ZŠ, Karpatská
• Martina Samcová – ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda
• Veronika Martošová – ZŠ, Slovenských dobrovoľníkov
• Alžbeta Harzeková – ZŠ s MŠ, Školská
• Simona Kačeriaková – ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská
• Peter Wolner – ZŠ, Martinská
• Linda Pudišová – ZŠ, V. Javorku
• Magdaléna Pavelková – ZŠ, Limbová
• Klára Holešová – ZUŠ L. Árvaya
• Kristína Buchelová – ZŠ, Námestie mladosti
• Jakub Mičic – ZŠ, Lichardova
• Lukáš Benko – ZŠ, Jarná
• Tadeáš Bolo – ZUŠ F. Špániho
• Katarína Vrbjarová – ZŠ, Gaštanová

Barbora Zigová, hovorkyňa mesta
Foto: mesto Žilina

Ocenení žiaci žilinských základných a umeleckých škôl.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ