Žilina má novú hlavnú kontrolórku

0
1316
Vlasta Grajciarová získala od poslancov nadpolovičnú väčšinu a stala sa hlavnou kontrolórkou mesta.

Tlačová správa

Mestskí poslanci zvolili na tento post Vlastu Grajciarovú.

Žilina 18. jún 2018 – Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva volili žilinskí poslanci nového hlavného kontrolóra mesta. Stala sa ním vedúca ekonomického odboru na Mestskom úrade v Martine Vlasta Grajciarová, za ktorú v tajnej voľbe zahlasovalo 16 poslancov.

Bývalý hlavný kontrolór mesta Peter Miko odišiel zo svojho postu ku koncu apríla a už druhý mesiac bola Žilina bez vedúceho zástupcu kontrolnej činnosti. Dnes preto volilo mestské zastupiteľstvo jeho náhradu. O pozíciu hlavného kontrolóra sa uchádzali 13 kandidáti, ktorí splnili všetky požiadavky a náležitosti. Jeden sa ospravedlnil, pred poslancami sa teda predstavilo 12 kandidátov. Jeden po druhom prezentovali svoje schopnosti, ktoré by vedeli využiť a uplatniť na poste hlavného kontrolóra. Každý z kandidátov mal dovedna päť minút na svoju prezentáciu. Hlasovalo sa tajne hlasovacími lístkami. Rozhodlo sa v prvom kole. Z prítomných 28 poslancov získala nová kontrolórka 16 hlasov, čo bola nadpolovičná väčšina. „Som rád, že sa mestským poslancom podarilo zvoliť hlavného kontrolóra v prvom kole, a to jednoznačnou väčšinou,“ uviedol žilinský primátor Igor Choma. Mesto podľa jeho slov potrebuje nového šéfa kontrolnej činnosti čo najskôr. „Pani Grajciarová presvedčila nielen mňa, ale aj poslancov, že má všetky kvalifikačné predpoklady. Ako vedúca ekonomického odboru pravdepodobne vie, čo je verejná správa a o čom sú verejné financie a bude ich vedieť správne kontrolovať,“ doplnil primátor.
Funkčné obdobie novej hlavnej kontrolórky sa začne po vzájomnej dohode približne do dvoch mesiacov a potrvá šesť rokov. Svoju funkciu bude vykonávať na plný pracovný úväzok a bude poberať mesačný plat vo výške 2 357 eur. Podľa jej slov sa ako prvé vo svojej funkcii zoznámi s fungovaním útvaru. „Následne po oboznámení sa pustím do príprav plánu kontrolných činností na druhý polrok 2018,“ vysvetlila víťazná kandidátka Vlasta Grajciarová. V rámci svojich kompetencií bude nová hlavná kontrolórka dozerať najmä na dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom mesta a dohliadať bude i na kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií samosprávy.

Barbora Zigová, hovorkyňa mesta
Foto: mesto Žilina

Žilinskí mestskí poslanci dnes volili nového hlavného kontrolóra mesta.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ