Harpúna mieri presne

0
1615
Prezentácia zapojenia Arduino Nano na breadboard predsedovi združenia Michalovi Hybskému (vpravo) a viceprimátorovi Žiliny Patrikovi Gromovi na ŽS Námestie mladosti v Žiline.

Rozhovor s predsedom OZ Harpúna Ing. Michalom Hybským o súčasných aktivitách a vízii na zlepšenie školstva

   – Predstavili by ste vaše združenie a vašu aktivitu Budovanie kľúčových znalostí v sieti regionálneho školstva?
   – Občianske združenie HARPÚNA vzniklo v roku 2014 na základe impulzu šikovných mladých ľudí, ktorým záleží na tom, ako žiť a aby v budúcnosti nebola zo Slovenska len montážna dielňa EÚ. Už dlhšiu dobu sledujeme, že mládež uprednostňuje pred štúdiom technických smerov humánne, nakoľko sa im zdajú lepšie, ľahšie. Potom sa stáva, že v obchodných domoch pri pokladniach alebo v Nemecku pri zbere uhoriek a inde pracuje veľa vysokoškolsky vzdelaných mladých ľudí a v technických odvetviach pociťujeme už teraz nedostatok technicky vzdelaných odborníkov. Naším cieľom je dať im skúsenosť, že „technika“ žiadny strašiak nie je, čo nám potvrdil aj minuloročný pilotný projekt klasifikovaného predmetu na Základnej škole Karpatskej v Žiline.

   – Čomu sa momentálne venujete?
   – V súčasnosti sa na základných školách v Žiline v 9. ročníkoch vyučuje klasifikovaný predmet s názvom programovanie pre An­­droid. Vyučujúcim je profesionál z praxe a žiaci sa naučia vytvoriť jednoduchú androidovú aplikáciu s použitím aplikácie An­droid studio v programovacom jazyku JAVA. Ďalej prebieha pilotná výučba aplikovanej elektrotechniky a robotiky. V rámci výučby žiaci zostrojujú projekty s mikroovládačom (jednoduchý jednočipový počítač) a ďalšími komponentmi – DC motor, servo motor, ultrazvukový mikrofón – od prípravy návrhu elektronického obvodu až po napísanie ovládacieho zdrojového kódu.

   – Ako hodnotíte výučbu v školskom roku 2016/2017?
   – Po mojich osobných návštevách jednotlivých škôl priamo na výučbe, rozhovoroch s riaditeľmi, učiteľmi či žiakmi som s priebehom spokojný a zatiaľ sme sa nestretli s problémom či nezáujmom žiakov. Cítime podporu aj od rodičov.

   – Aké sú ďalšie plány združenia?
   – Plánujeme rozšíriť výučbu na čo najviac základných škôl, rovnako aj na gymnáziá. Taktiež pracujeme na vytvorení zaujímavých predmetov 3D modelovanie a 3D tlač, analýza hospodárskej politky, BioHacking – genetické inžinierstvo a iných, ktoré budú prínosné pre žiakov.

   – Aká je podpora zo strany ministerstva školstva, resp. mesta Žilina?
   – Čo sa týka mesta Žilina, veľmi si vážime proaktívny prístup 1. viceprimátora Ing. Patrika Gromu, ktorý podporuje naše aktivity. Momentálne bojujeme bez aktívnej podpory zo strany štátu a krvopotne sa snažíme pomáhať, pracovať aj napriek tomuto nezáujmu. Aby som v skratke ozrejmil komunikáciu, poviem nasledovné: po napísaní niekoľkých listov na ministerstvo školstva nám prišli dve odpovede. V jednej bola pozvánka na stretnutie, na ktorú sme reagovali s potešením a nádejou a v druhej odpovedi bolo, že nám držia palce. Ako smutno‑smiešnu „pikošku“ by som povedal o stretnutí, návšteve ministerstva. Sedeli sme s partiou ľudí z ministerstva, ktorým sme odprezentovali našu aktivitu, zámery a pri otázke „tak čo, aké kroky podnikneme?” skonštatovali, že im sa to veľmi páči, ale že nemajú žiadnu kompetenciu, ako vec posunúť, ale že nemusíme byť smutní, nakoľko sme len jednými z mála, s ktorými sa vôbec stretli. A mohli sme ísť „veselo“ domov. Musím skonštatovať, že kým bývalý minister pán Draxler sa aktívne zaujímal o náš projekt, o čom svedčí aj jeho osobná návšteva priamo na vyučovacej hodine, nový minister pán Plavčan nielen číta rozprávky, ale často vyzerá, ako keby v nich aj žil.


OZ HARPÚNA
https://www.facebook.com/OZHARPUNA/
Foto: OZ HARPÚNA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ