LIPTOV: Župa pristúpila k zvýšeniu bezpečnosti premávky pred obcou Smrečany

0
237
Župa pristúpila k zvýšeniu bezpečnosti premávky pred obcou Smrečany.
Vzhľadom k tomu, že sa dlhodobo nedarí pred obcou Smrečany znižovať rýchlosť jazdy vozidiel pomocou dopravného značenia, pristúpili cestári k odsunu jazdného pruhu pred obcou so zeleným ostrovčekom tak, aby bolo takýmto opatrením zamedzené priamemu prehľadu vodiča obcou, už pred vjazdom do zastavaného územia obce.

Ostrovček bude opatrený betónovým nábehovým obrubníkom. Celková dĺžka odsunutého jazdného pruhu je 67,76 m. Výstavba sa bude realizovať ako jeden pracovný úsek, ktorý sa dopravne zabezpečí prenosným dopravným značením a semaforom z oboch strán.

Realizáciou navrhovaných prác sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky ako aj občanov obce vďaka zníženej rýchlosti na vjazde do obce, predĺži sa životnosť konštrukcie vozovky v danom bode a zlepší sa stavebno-technický stav vozovky.


Vzhľadom k tomu, že sa dlhodobo nedarí pred obcou znižovať rýchlosť jazdy vozidiel pomocou dopravného značenia, pristúpili naši cestári k odsunu jazdného pruhu pred obcou so zeleným ostrovčekom tak, aby bolo takýmto opatrením zamedzené priamemu prehľadu vodiča obcou, už pred vjazdom do zastavaného územia obce.Ostrovček bude opatrený betónovým nábehovým obrubníkom. Celková dĺžka odsunutého jazdného pruhu je 67,76 m. Výstavba sa bude realizovať ako jeden pracovný úsek, ktorý sa dopravne zabezpečí prenosným dopravným značením a semaforom z oboch strán.

Realizáciou navrhovaných prác sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky ako aj občanov obce vďaka zníženej rýchlosti na vjazde do obce, predĺži sa životnosť konštrukcie vozovky v danom bode a zlepší sa stavebno-technický stav vozovky.
-BA- zdroj a foto: FB Žilinský samosprávny kraj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ