ŽILINSKÝ KRAJ: Cesta medzi obcami Horný Kalník a Turčianske Jaseno je opravená

0
664
Cesta medzi obcami Horný Kalník a Turčianske Jaseno je opravená.

Na úseku cesty medzi obcami Horný Kalník a Turčianske Jaseno prebehla v uplynulých mesiacoch úprava prvej polovice profilu komunikácie III/2132 v dĺžke 244 metrov. Navrhovanými stavebnými úpravami bola vozovka v existujúcom úseku vybúraná a následne sa pristúpilo k výmene podložia, ktoré bolo realizované prostredníctvom geobuniek.

Vzápätí bola doplnená vozovka v príslušnej hrúbke a kryt vozovky tvorený asfaltobetónom.

Realizáciou navrhovaných prác sa predĺžila životnosť a stabilita podložia cestnej komunikácie, zlepšil sa stavebno-technický stav cesty a jej odvodňovacích zariadení, a v neposlednom rade sa zvýšila bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom úseku.

Projekt je realizovaný zo Zásobníka investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy.
-BA- zdroj a foto: FB Žilinský samosprávny kraj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ