ŽILINA: Žilinská univerzita zaviedla dva nové predmety

0
776
Žilinská univerzita v Žiline.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) zaviedla dva nové predmety – prevádzka bezpilotných prostriedkov a letový výcvik bezpilotných lietadiel, ktoré majú využiť veľký potenciál bezpilotných prostriedkov.

Podľa Adriany Valentovičovej z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA predmety študentov plnohodnotne pripravia na výkon leteckých prác z pohľadu možného manažérskeho postu, kde budú môcť efektívne rozhodovať a riadiť všetky procesy. „Prostredníctvom týchto predmetov môžu získať povolenie pre pilota bezpilotného lietadla (UAV), ktoré je podmienkou na výkon leteckých prác. Študenti sa naučia ovládať UAV formou praktických letov a budú sa perfektne orientovať v oblasti praktickej prevádzky UAV vrátane legislatívnych podmienok,“ uviedla Valentovičová.

„Študenti majú v rámci štúdia teóriu zadarmo, praktické lety sú tiež v rámci predmetu. Skúšky na Dopravnom úrade sú platené. Ak by chcel ktokoľvek získať oprávnenie operátora UAV, fakulta organizuje platené zrýchlené kurzy,“ doplnila Valentovičová.

Pri výbere povolania na poli údržby leteckej techniky a leteckého inžinierstva ponúka fakulta ďalší nový predmet počítačové simulácie v letectve. „Študenti získajú vedomosti, ktoré sú nevyhnutné a pre prax majú veľký význam – softvérové 3D a 2D modelovanie a praktické znalosti prevedenia simulácií prúdenia vzduchu okolo telies,“ dodala Valentovičová.

-BA- zdroj: TASR, foto: FB Žilinská univerzita v Žiline

ZANECHAŤ ODPOVEĎ