ŽILINA: Mesto vyrúbe 72 stromov 12 árov krovitého porastu

0
730
Výrub lipy malolistej na Bajzovej ulici v Žiline (zdroj: www.zilina-gallery.sk)

Po šokujúcom výrube stromoradia na Fándlyho a Komenského ulici v Žiline, kde mesto vysadilo stromy a po dvoch rokoch primátor Fiabáne súhlasil s ich vyrúbaním pri rekonštrukcii križovatky, sa chystá ďalšie odstránenie 72 kusov drevín a  1 236 m2 krovitého porastu.

Mesto argumentuje, že dreviny majú zlý zdravotný stav a výrub mesto vykoná v zmysle zákona a na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody.

Viaceré z drevín určených na výrub boli v minulosti nevhodne vysadené obyvateľmi mesta, v tesnej blízkosti nehnuteľností. V dnešnej dobe spôsobujú nadmerné tienenie bytových priestorov, poškodzovanie nehnuteľností koreňovým systémom alebo korunou drevín. Podnety na výrub prichádzali od samotných obyvateľov mesta Žilina, na základe ktorých oddelenie životného prostredia mestského úradu vykonávalo obhliadky.

Peter Mikloš, zdroj: mesto Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ