ŽILINA: Záchranná brigáda HaZZ hľadá lekára na voľné pracovné miesto!

0
3309
Záchranná brigáda HaZZ hľadá lekára na voľné pracovné miesto.

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline hľadá lekára som špecializáciou všeobecné lekárstvo.

Miesto vykonávania štátnej služby: Zdravotné stredisko Záchrannej brigády HaZZ v Žiline

Funkcia: ID 33070 – lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo Platová trieda: 9 podľa zákona č. 553/2003

Platový stupeň: závisí od počtu odpracovaných rokov

Osobný príplatok: určí zamestnávateľ

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie – atestácia zo všeobecného lekárstva Požadovaná prax v odbore: minimálne 3 roky.

Služobný úrad: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Organizačný útvar: Záchranná brigáda HaZZ v Žiline Nástup je možný ihneď.

Ďalšie požiadavky: – bezúhonnosť; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu – ovládanie štátneho jazyka – pobyt na území Slovenskej republiky – vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Informácie pre uchádzača: Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zasielajte na Záchrannú brigádu HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

Ďalšie informácie sa dozviete: TU!

-BA- zdroj a foto: FB Prezídium Hasičského a záchranného zboru

ZANECHAŤ ODPOVEĎ