Ľudia s dobrým srdcom opäť pomohli

0
1974
Zľava: Janka Ponechalová, Margita Svrčková so synom Martinkom, Ľubomír Ponechal a Patrik Groma
Zľava: Janka Ponechalová, Margita Svrčková so synom Martinkom, Ľubomír Ponechal a Patrik Groma.

Rodičia svoje deti milujú a obetujú pre ne všetko, čo je v ich silách. Ich najčastejšie prianie je, aby ich deti boli zdravé, šťastné a spokojné, a aby mali chuť žiť, aby vedeli zvládať zložité situácie, ktoré im život prichystá. Osud však niekedy nečakane pripraví rodičov o ich ideály a zrazu sa ocitnú na druhej strane.

   Narodenie hendikepovaného dieťatka nesporne predstavuje psychické vypätie i veľkú fyzickú záťaž nielen pre nich, ale aj blízkych rodinných príslušníkov, pričom stresová situácia spojená s oznámením diagnózy dieťaťa je nemenný fakt bez ohľadu na to, či už ide o dieťa, ktoré trpí mentálnym, fyzickým, sluchovým alebo zrakovým postihnutím. Rodičia sú veľmi zraniteľní v situáciách, ktoré sa bezprostredne dotýkajú ich detí. Narodenie dieťaťa so závažným zdravotným postihnutím je jednou z najťažších, ak nie najťažšou životnou krízou, ktorá je spojená so značne zložitým a komplikovaným procesom ich vyrovnávania sa s touto skutočnosťou. A preto je veľmi potrebné vytvárať pozitívne impulzy, či už z rodinného alebo vonkajšieho prostredia.
   Vedeli by o tom rozprávať aj rodičia vážne chorého Martinka (2) z Pekliny pri Žiline. Nevzdávajú sa. Bojujú. Zarážajúce na tom je, že tí, ktorí by im mali pomôcť, sa im obrátili chrbtom. Na tento príbeh upozornil kolega novinár Pavol Konštiak z denníka Plus JEDEN DEŇ.
   Ihneď zareagovali dobrí ľudia, najmä manželia Janka a Ľubomír Ponechalovci, známi svojím účinkovaním v skupine Duet, veľmi populárnej na stanici Šláger TV. Keď im nepomohli kompetentní, rozhodli sa pomôcť speváci a hudobníci a zorganizovali benefičný koncert pre Martinka vo Veľkom Rovnom. „Keď sme sa o malom hrdinovi dozvedeli, rozhodli sme sa spraviť pre neho to najmenej. Všetci speváci, ktorí vystúpia na koncerte, sa vzdajú celého honoráru a celé vstupné poputuje pre Martinka na jeho liečbu. Veríme, že príde dosť ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud malého trpiaceho chlapčeka, ktorý túži žiť ako iné zdravé deti,“ uviedol Ľubomír Ponechal pre denník Plus JEDEN DEŇ.
   Ako novinár (pozn. red.: autor článku) som bol svedkom tejto ušľachtilej aktivity, na ktorej som sa zúčastnil so zástupcom primátora Žiliny Patrikom Gromom, ktorý tiež prispel finančnou čiastkou mladej rodinke a dodal: „Aj deti s hendikepom môžu rásť, kvitnúť a prinášať ovocie, len musia mať primeranú starostlivosť a oporu. A preto musíme pomáhať najmä ich rodičom.“
   Maťko trpí najzávažnejšími diagnózami, ktoré mi vtláčajú slzy do očí. Ani ich radšej nebudem menovať. Všetko zapríčinilo krvácanie do mozgu a krvná zrazenina v hlavnom riečišti, ktoré nastali po viac ako dvoch týždňoch po pôrode. Lekári pripravovali rodičov na to najhoršie, vytrpeli si neuveriteľné muky. I keď sa krvácanie zastavilo a zrazenina sa rozpustila, ostali mu však výpadky mozgového tkaniva. V súčasnosti má Martinko dva a pol roka. Nesedí a nechodí, ale rozumie rodičom všetko a, samozrejme, potrebuje 24‑hodinovú opateru.
   Mamička Gitka nám povedala: „Absolvujeme neskutočný rad vyšetrení. V Žiline neurológia, nefrológia, urológia, hematológia, očné, kardiológia, ortopédia, v Bratislave metabolická ambulancia, v Martine neurochirurgia, do Bytče chodíme na rehabilitáciu. Pomáhajú nám aj zo Špeciálnej základnej školy na Ulici J. Vojtaššáka v Žiline. Cvičíme Vojtovu a Bobathovu metódu. Aj keď to ide „slimačím krokom“ vpred, tešíme sa z každého malého pokroku. Radi by sme absolvovali rehabilitačný pobyt v ADELI Medical centre v Piešťanoch, ktorý je ale dosť finančne náročný. Ale aj vďaka našim dobrým kamarátom, ktorí zorganizovali benefičný koncert pre Maťka, môžeme časť pobytu absolvovať už tento rok,“ a dodáva i poďakovanie, ktoré radi uverejníme: „Veľká vďaka patrí v prvom rade Janke a Ľubomírovi Ponechalovcom, ktorí benefičný koncert zorganizovali, všetkým spevákom a hudobným skupinám, ktorí sa vzdali honoráru, pánovi Patrikovi Gromovi i Únii žien, ktorí sa finančne podieľali, ale aj ľuďom, ktorí prišli na koncert a prispeli vstupným a finančnými darmi. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na koncerte, vyslovujeme úprimné ĎAKUJEM.“
   Koncert podporili interpreti: Miloš Holáň, Stanislav Krajčí, Peter Štrauch − všetci zo skupiny Kortina, Janka a Ľubomír Ponechalovci zo skupiny Duet, Pavol Laták, Silvia a Peter Klimentovci, Marta a Jozef Križanovci, Milan Iván, folklórny súbor Rovňan.
   Veľká vďaka za podporu pre Martinka patrí i Pavlovi Konštiakovi, redaktorovi denníka Plus JEDEN DEŇ, Ľubomírovi Škorvanovi z reštaurácie Obecný dom vo Veľkom Rovnom a všetkým ľuďom s dobrým srdcom. ĎAKUJEME!

    Prispieť na rehabilitačný pobyt pre Martinka môžete:

  • zaslaním akejkoľvek sumy na číslo účtu: IBAN: SK05 0900 0000 0004 2349 7063,
  • zbieraním uzáverov z PET fliaš, ktoré môžete odovzdať priamo rodičom Svrčkovým do obce Peklina alebo zástupcovi primátora mesta Žilina Patrikovi Gromovi na Radnicu Žiliny na Mariánske námestie, ktorý ich veľmi rád odovzdá rodičom.

Patrik Martaus
Foto: Patrik Martaus, 2x archív Margita Svrčková

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 9 /2017.

Maťko
Maťko
Plastové vrcháčiky
Za tonu uzáverov dostane rodina maximálne 190 eur, pričom na jednu tonu je nutné vyzbierať desiatky vriec.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ