ŽILINA: Mesto uspelo s projektom na zmenu klímy

0
1503
Mesto Žilina môže prijať deti z Ukrajiny do základných aj materských škôl.

Samospráva Žiliny zabezpečí viaceré opatrenia na redukciu skleníkových plynov a zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy. Počas najbližších troch rokov preinvestuje viac ako 1,3 milióna eur na aktivity zamerané najmä na zníženie zraniteľnosti najviac ohrozených skupín, detí a seniorov.

Projekt s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina bude radnica financovať z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

„Je veľmi dobrou správou, že sme uspeli v tak významnej žiadosti, akou sú opatrenia voči klimatickým zmenám. Je to pre nás veľká pomoc a impulz, aby sme ďalej pokračovali v tejto mimoriadne aktuálnej agende,“ povedal primátor. Prostredníctvom finančných prostriedkov, ktoré sa mestu podľa neho podarilo získať, bude realizovať potrebné projekty. „Čaká nás práca a ja verím, že už v budúcom roku uvidia Žilinčania prvé výsledky projektu,“ doplnil.

Zmena klímy sa v prostredí mesta prejavuje najmä zvyšovaním teploty vzduchu v letnom období, premenlivosťou úhrnov zrážok či striedaním suchých a krátkych daždivých období. „Časť projektových opatrení sa preto venuje znižovaniu prehrievania urbanizovaných lokalít, napríklad početnou výsadbou stromov, doplnením mobilnej zelene na plochy, kde výsadba klasickej zelene nie je možná, či vybudovaním zelenej strechy na budove mestského úradu,“ priblížil ďalej Miškovčík. Okrem nej by počas realizácie projektu mal podľa neho pred mestským úradom vzniknúť i revitalizovaný priestor s lúkou a zeleňou.

„Relaxačnú a vodozádržnú funkciu bude plniť Park Svätého Juraja v mestskej časti Trnové. Súčasťou bude aj detské ihrisko, lavičky i pódium. Znovuvysadenie časti lesa v Zástraní a revitalizácia vybranej plochy v rámci lesoparku Chrasť taktiež prispejú k zmierňovaniu klimatickej zmeny,“ doplnil hovorca mesta.

Samospráva podľa neho vyrieši aj problém s nedostatkom motorových vozidiel na rozvoz stravy pre seniorov a veľkým plusom je, že pôjde o dva nové elektromobily. V rámci komplexného riešenia zmierňovania zmeny klímy je projekt zameraný aj na odpadové hospodárstvo, samospráva ho podporí nákupom časti zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu. „Jednou z ďalších projektových aktivít budú aj stavebné práce v Materskej škole A. Kmeťa zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy,“ ozrejmil Miškovčík.

Súčasťou projektu je taktiež tvorba Stratégie adaptácie mesta Žilina na zmenu klímy, orientovať sa bude na samosprávy a súkromný sektor, na implementáciu i monitoring opatrení, či na zvyšovanie verejného povedomia o zmene klímy.

-BA- zdroj: TASR, foto: Mesto Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ