ŽILINA: Mesto otvára trh úhrady parkovania poskytovateľom mobilných aplikácií

0
143
Mesto Žilina otvára trh úhrady parkovania poskytovateľom mobilných aplikácií.

Mesto Žilina otvára trh úhrady krátkodobého parkovania poskytovateľom mobilných aplikácií. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Holienčíkovej vyhlasuje od 15. mája 2023 verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní systému pre úhradu parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Doplnila, že účelom služby je výber poplatkov od užívateľov a získanie dát o zaplatenom parkovnom prostredníctvom aplikácie. „Verejným návrhom sa mesto zaväzuje uzavrieť zmluvu na dobu určitú, a to do 31. decembra 2024 s každým poskytovateľom, ktorý o to v lehote na prijatie verejného návrhu prejaví záujem. Okrem situácie, kde pri vyhodnocovaní zmluvy objednávateľ zistí skutočnosti, pre ktoré pre neho nie je možné pristúpiť k podpisu zmluvy,“ uviedla hovorkyňa mesta.

Obálku so zmluvou musia záujemcovia označiť nápisom MOBILNÁ APLIKÁCIA – PARKOVANIE a doručiť na adresu Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina do 29. decembra 2023 do 12.00 h. „Informácie, týkajúce sa tohto verejného návrhu, aj integračný manuál k parkovaciemu systému poskytovatelia získajú na e-mailovej adrese: lubos.slebodnik@zilina.sk,“ dodala Holienčíková.

Pripomenula, že mesto sa stane od 7. júna 2023 výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre. „Všeobecné záväzné nariadenie definuje nové formy úhrady za rezidentské karty, parkovacie lístky pre návštevníkov, dobu spoplatnenia aj výšku poplatkov, pričom zaplatiť bude možné aj cez sms či aplikáciu,“ uzavrela hovorkyňa mesta.

-BA- zdroj a foto: FB Mesto Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ