Láska, závisť, nenávisť

0
1619
Mestskí poslanci hlasovali o vlastnej odmene.

Áno, sú to nepochybne najsilnejšie ľudské city, ktoré devastujú nielen desatoro Božích prikázaní, ale aj životy ľudí. Hovorí sa, ale nie je to pravda, že my Slováci si navzájom vieme závidieť aj rakovinu.

   Nečudo, že Žilinou týchto dní otriasa super téma – poslanci MsZ si zvýšili odmeny – Žilinec napísal, že o 250 % (aby naozaj bolo čo závidieť a nenávidieť), poslanec Ľuboš Plešinger vyrátal 117,5 % a za seba uviedol, že jeho príjem z „poslancovania“ je 182,38 eura mesačne, teda nič moc. Údaje sa rôznia, vášne ostávajú. Vopred upozorňujem, že autor tohto článku nepatrí medzi závistlivcov, naopak, uznáva, že čo je Božie, patrí Bohu, čo je cisárovo, patrí cisárovi a čo je poslancovo – patrí poslancovi. A zadarmo, ako vieme, ani kura nehrabe.
   Predkladateľom návrhu na zvýšenie odmien až na úroveň minimálnej mzdy, t. j. 435 eur v hrubom mesačne, bol poslanec Miroslav Sokol. Zdôvodnil ho takto: „Prvý dôvod je, že to niektorým poslancom nevychádza a musia doplácať aj z vlastných peňazí. Ďalšia vec je, že 70 % poslancov v zastupiteľstve je buď podnikateľov, živnostníkov alebo dôchodcov. Čiže majú na to čas. Potom je tam 15 % lekárov a 15 % zamestnaných ľudí. Zamestnaný človek má veľký problém, pretože všetko sa robí cez pracovnú dobu. Komunikácia na mestskom úrade, mestské rady, komisie, zastupiteľstvá… Toto zamestnávatelia netolerujú. Teraz dávam možnosť, aby aj najväčšia časť obyvateľstva, to znamená zamestnaní ľudia, si mohli dohodnúť polovičný úväzok a aby im minimálna mzda vykryla ich výdavky. To znamená, že môžu začať kandidovať, môžu začať rozmýšľať o tom, že pomôžu svojim spoluobčanom v obvode. Sme v demokracii,“ pokračuje poslanec Sokol, „a najväčšia skupina obyvateľstva tu je zastúpená 15 %. Toto som chcel zmeniť.“

Základná odmena sa pohybuje
vo väčšine miest okolo 260 eur,
na ňu sa nabaľujú tzv. pohyblivé aktivačné zložky.

   Podľa hovorcu mesta Pavla Čorbu sa poslancom MsZ upraví od 1. marca 2017 základná odmena. „Za rok 2016 bola 348 eur v hrubom, predpokladáme, že priemerná odmena poslanca bude 582 eur. Mesto bude musieť vyčleniť na odmeny do konca tohto kalendárneho roka sumu 130 000 eur, to znamená, že nebudeme môcť ­napríklad investovať do ďalšej rekonštrukcie chodníkov, ale budeme musieť s týmito prostriedkami počítať na zvýšenie platov poslancov.“
   Poslanec Peter Fiabáne, ktorý za zvýšené odmeny nehlasoval, sa vyjadril pre médiá takto: „O hlasovaní si ľudia urobia názor sami. Akékoľvek zvyšovanie platov verejných funkcionárov je veľmi problémová vec. Nesúhlasím s názorom niektorých kolegov, že poslanci v Žiline si svoju odmenu nezaslúžia. Je to dehonestácia roboty poslanca. Druhá vec je, že odmeny poslancov v Žiline sú na najnižšej úrovni z krajských miest. Čo sa mne osobne nepáči, je, že v tomto volebnom období aj vďaka zlepšenej finančnej situácii mesta, o ktorej si myslím, že na nej máme svojím spôsobom podiel všetci, predložil primátor mesta len návrh na zvýšenie platov viceprimátorov a absolútne odignoroval kolegov poslancov.“

Sú žilinskí poslanci chudáci?
   Aj keď sa údaje o odmenách poslancov mesto od mesta rozchádzajú, niekto uvádza hrubý, iný čistý príjem, skúsme porovnať možno neporovnateľné s istou dávkou nepresností. Odmeny: Žilina po novom podľa Pavla Čorbu 582 eur, magistrát Bratislava 594,44 eura, Košice od 277 do 450 eur, Prešov od 277 do 473 eur, Nitra 375 eur, Banská Bystrica 346 eur, Trnava od 412 eur, Trenčín 304 eur, bratislavské mestské časti: Staré mesto 334 eur, Ružinov 430 eur, Devínska Nová Ves 400 eur, Petržalka 220 eur, Nové Mesto 150 eur, Karlovka 93 eur atď.
   Vo všetkých mestách sú odmeny poslancov viazané na ich aktivity – účasť v mestskej rade, komisiách, výboroch mestských častí, počet podaných návrhov, ako aj iné aktivity. Medzi poslancami sú v odmenách značné rozdiely. Základná odmena sa pohybuje vo väčšine miest okolo 260 eur, na ňu sa nabaľujú tzv. pohyblivé aktivačné zložky. V žiadnom meste neuvažovali o tom, že by poslanci pracovali v zamestnaní na polovičný úväzok a nikde sme sa nestretli s vysokou a konštantnou odmenou pre všetkých bez rozdielu a angažovanosti tak, ako to schválili v Žiline.

Kto potrebuje pridať?
   Za Sokolov návrh pridať hlasovali poslanci Bechný, Maňák, Martinková, Ján Ničík, Plešinger, Sokol, Talafová, Janušek, Pažický, Badžgoň, Barčík, Durmis, Chodelková a Juriš, spolu 14 ľudí. Proti boli Delinčák, Groma, Kosa, Kapitulík, Trnovec, Púček, Dobšovič, Ficek, spolu 8 ľudí. Dvaja – Fiabáne a Filipová sa zdržali.
   Prinášame aj vyjadrenia poslancov:
 Ľ. Bechný v Žilinskom večerníku: „Odmena poslanca v Žiline je najnižšia zo všetkých krajských miest na Slovensku…“
   B. Delinčák: „Dobrý gazda uprostred brodu nepre­priaha. Viem si predstaviť zvýšenie od budúceho volebného obdobia, ale v tejto chvíli je to predčasné. Každý z nás dopredu vedel, ako a za čo bude pracovať a akceptoval to. Problém mám aj s výškou odmeny, míňame peniaze ľudí, ktorí na ne ťažko pracujú, niektorým z nás chýba skromnosť a pokora.“
   P. Groma: „Páčil sa mi návrh primátora, aby sa platy odvíjali od výkonu poslanca. Vždy som presadzoval manažérsky prístup a takýto kvalitatívny ukazovateľ by som kedykoľvek podporil. Škoda, že primátorov návrh si poslanci neosvojili. Pýtal som sa predkladateľa zvýšenia platov, aký je viditeľný výsledok jeho poslaneckej práce. Bohužiaľ, nevedel mi odpovedať. Preto som návrh nepodporil.“
   I. Choma: „V meste sú zamestnaní ľudia, ktorí za túto sumu pracujú 8,5 hodiny denne a nemôžu sami sebe zvýšiť plat.“ Vyzval poslancov, aby návrh stiahli a prepracovali tak, aby odrážal reálne náklady poslanca. S návrhom neuspel.
   Žilinskí poslanci zdvihli zo stoličky aj uznávaného Žilinčana, fotografa svetového mena Vlada Baču. Ten poslancom napísal: „Dobre vieme, že medzi vami sú takí, ktorí venujú „poslancovaniu“ viac svojho času, ale sú aj takí, ktorí si prídu iba odsedieť zasadnutie zastupiteľstva. Chcem vás požiadať, aby ste mi poslali meno takého poslanca, ktorý si na základe zvýšenia odmien skráti svoj plný pracovný úväzok na polovičný. Nepredpokladám, že sa takí nájdu a preto sa mi osobne javí, že Váš argument prinajmenšom kríva na „jednu nohu“. Uvítal by som ako občan mesta, keby ste si našli iný kľúč na vyrátanie (zvýšenie) odmien, akými sú paušálne odmeny pre všetkých poslancov.“
   Nuž veru tak. Láska, závisť a nenávisť sú najmocnejšie ľudské city. Nikto nie je proti tomu, aby sa poslancom pridalo (aby si pridali). Rastú mzdy aj dôchodky. Mali by však pritom brať do úvahy, že mesto nie je fabrika, že nevytvára zisk, ale len prerozdeľuje peniaze ľudí, nás Žilinčanov. A platí – všetkého s mierou a aká práca, taká pláca. Pred napísaním tohto článku som oslovil šesť poslancov. Chcel som poznať ich názor a takmer som znefunkčnil mestské zastupiteľstvo. Nič nové som sa nedozvedel, ale v priamom prenose som zažil excelentnú politickú šarvátku.


Michal Vlček
michal.vlcek@zilinskykurier.sk
Foto: archív

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriérovi č. 3/2017.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ