MARTIN: Kontrolný deň na stavbe Centra sociálnych služieb na Podháji

0
518

Na stavbe Centra sociálnych služieb Martin – Podháj sa v stredu 23. marca uskutočnila kontrola harmonogramu prebiehajúcich stavebných prác za účasti predstaviteľov mesta Martin a zhotoviteľa stavby.

Uplynul už viac ako mesiac, čo sa slávnostne poklopal základný kameň budúceho Centra sociálnych služieb Martin – Podháj. Ako pokračuje jeho výstavba sa prišiel priamo na stavbu presvedčiť primátor mesta Martin Ján Danko za účasti viceprimátora Rudolfa Kollára, prednostu Mestského úradu Jána Žilu, hlavného inžiniera mesta Tibora Maňku a zhotoviteľa stavby BM-MONT, s.r.o. Martina Brisudu. Spoločne si prezreli stavebné práce, ktoré sa v súčasnej dobe realizujú. Na stavbe boli doteraz zrealizované práce na príprave územia, výkopové práce, rozvody ležatej kanalizácie a základové konštrukcie, pričom v súčasnosti sa začali murovať obvodové múry. „Môžem konštatovať, že na stavbe sa pracuje sedem dní v týždni a výstavba prebieha v súlade s harmonogramom. Ak bude výstavba takýmto tempom pokračovať, seniori si budú môcť čochvíľa užívať služby budúceho Centra sociálnych služieb“, uviedol primátor Ján Danko.

-BA- zdroj a foto: www.martin.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ