ŽILINA: Mesto začne zber použitých vianočných stromčekov od 17. januára

0
416
Mesto Žilina začne zber použitých vianočných stromčekov od 17. januára 2022-
Mesto zabezpečí odvoz použitých živých vianočných stromčekov aj v tomto roku. Zber začne od pondelka 17. januára 2022 a bude sa robiť priebežne podľa potreby. Odzdobené vianočné stromčeky na sídliskách je potrebné uložiť na jedno miesto pri stojiskách na kontajnery.

Druhá možnosť: občania tiež môžu stromček priviezť osobne a bezplatne ho odovzdať do zberne odpadov v Považskom Chlmci. Zberňa je otvorená počas pracovných dní v čase od 10.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

Odovzdané stromčeky sa štiepkujú a budú ekologicky zhodnotené v kompose, ale sa použijú ako mulčovací materiál pri nových výsadbách.

-BA- zdroj a foto: FB Mesto Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ