LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Kuchynský odpad odovzdajte na zberných dvoroch alebo pri triediacej hale

0
93
Kuchynský odpad odovzdajte na zberných dvoroch alebo pri triediacej hale .
Samosprávam vznikla od januára povinnosť zabezpečiť zber kuchynského odpadu. Mikulášania môžu tento druh odpadu zo svojich domácností odviezť na zberné dvory na Okoličianskej a na Podtatranského ulici, ale aj do triediacej haly na Podbrezinách. Od júna začne mesto robiť zber kuchynského odpadu priamo spred domov a bytov.
Šupky, škrupiny, mäso aj varené jedlo. Odpad, ktorý vzniká z prípravy jedla, z jeho zvyškov či z hotových jedál, môžete zbierať do uzatvárateľných nádob. Vhodíte do nich nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu.
Do nádoby budete vhadzovať napríklad staré pečivo či zvyšky z varenej potravy, mäso aj kosti, škrupiny z vajec aj orechov, kávové a čajové zvyšky alebo šupky z čistenia ovocia a zeleniny. Pozor, nezamieňajme si kuchynský odpad so zeleným odpadom zo záhrad. „Na zber odporúčame použiť vedierka s objemom do 10 litrov. Kvapalnú časť precediť a na zberné miesto priniesť iba tuhú časť odpadu. Za odobratie odpadu na zbernom dvore sa neplatí. Obyvateľ sa preukazuje dokladom totožnosti, prípadne výmerom o poslednom vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,“ uviedla Mária Lošonská z mestského úradu. Odpad tu uložíte do kontajnerov, ktoré sú označené nálepkou „kuchynský odpad“. V prípade nejasností vás usmerní zamestnanec zberného dvora.
Zberné dvory, na ktoré môžete vyvážať kuchynský odpad, sú otvorené od pondelka do soboty v čase od 7.30 h do 18.00 h a triediaca hala je vám k dispozícii v pracovné dni od 6.30 h do 14.00 h v prípade, že do prevádzky nezasiahne epidemiologická situácia alebo nariadenia vlády.
Oleje sa zbierajú zvlášť. Pri varení používame aj rôzne oleje a tuky. Tie sa však do nádob s kuchynským odpadom ukladať nemôžu. „Je potrebné dávať ich do nádoby zvlášť, napríklad do fľaše. Oleje a tuky je tiež možné odovzdať na zberných dvoroch, zbiera ich aj čerpacia stanica pohonných hmôt Slovnaft na Štefánikovej ulici,“ poznamenala Mária Lošonská.
Príde aj k zberu spred domov.
Radnica tiež pripravuje možnosti predaja nádob určených na kuchynský odpad pre domácnosti, ktorý začne po 30. júni odoberať priamo spred rodinných domov aj bytoviek. Do tohto termínu bude mestu dodaná a nainštalovaná technológia, ktorá je určená na zber a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Vedeniu mesta sa na túto technológiu podarilo získať financie z eurofondov. Zakúpi sa aeróbny fermentor na spracovanie odpadu, nakladač, miešací voz aj preosievač a zberové vozidlo, všetko takmer za milión eur.
Najprv spaľovňa, neskôr kompost. Kým nebudú Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš disponovať potrebným technickým a technologickým vybavením, bude kuchynský odpad putovať zo zberných dvorov do bioplynovej stanice. „Od júna začne odpad spracovávať VPS prostredníctvom fermentora – najskôr sa tepelne spracuje a následne skompostuje,“ vysvetlil Gabriel Lengyel z mestského úradu.
Poplatok za odpad je nízky. Náklady na zber a spracovanie kuchynského odpadu má podľa zákona hradiť pôvodca odpadu, mali by byť teda hradené z poplatku za komunálny odpad. „Už pri schvaľovaní výšky tohto poplatku na rok 2021 vo výške 27 eur bolo preukázané, že finančné prostriedky z poplatku za komunálny odpad nebudú stačiť na krytie činností spojených s nakladaním s komunálnym odpadom, nieto aby z týchto peňazí dokázalo mesto zabezpečovať aj náklady spojené s kuchynským odpadom. Preto bude mesto na zabezpečenie kuchynského odpadu doplácať,“ vysvetlil zástupca primátora Ľuboš Trizna.
-BA- zdroj a foto: FB Mesto Liptovský Mikuláš

ZANECHAŤ ODPOVEĎ