Žilinská treska je najlepšia, vieme prečo

0
380
Žilinská treska je najlepšia, neobsahuje chemické konzervanty.

Na facebookovom profile a webe sídle spoločnosti Ryba Žilina, spol. s r.o. bola zverejnená porovnávacia reklama „Správame sa zodpovedne“, v ktorej sa porovnávali produkt žilinskej spoločnosti Treska Exklusiv a produkt Treska treskoslovenská v majonéze od spoločnosti Ryba Košice.

V rámci porovnávacej reklamy sa zistilo, že produkt Treska Exklusiv na rozdiel od produktu spol. Ryba Košice Treska treskoslovenská v majonéze neobsahuje benzoan sodný a má 4-krát menej konzervantov a vo všetkých treskách spol. Ryba Košice sa benzoan sodný nachádza.

Hoci tieto informácie sú pravdivé, čo potvrdzujú aj výsledky laboratórnych testov v Skúšobnom laboratóriu Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, produkty spoločnosti Ryba Košice sú bezpečné, spĺňajú požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách v znení neskorších doplnkov a zmien.

Žilinská treska však reklamnou kampaňou chcela upozorniť na to, že produkty sa dajú vyrábať aj s oveľa menším množstvom chémie, a to pri zachovaní doby spotreby akceptovateľnej pre predajné systémy.

Žilinská treska je bez chemických konzervantov. (zdroj: PRETO Ryba Žilina)
Test v RTVS v relácii Test magazín

Test tresiek v majonéze od Asociácie spotrebiteľov v SR (ASSR) ponúkol verejnosti podľa audítora potravinárskych podnikov Jozefa Kerekrétyho veľmi povrchný pohľad na výrobky s rovnakým názvom. Navyše, bez relevantných faktických dôkazov dospel k záverom, ktoré sú ľahko spochybniteľné. Viac informácií je dostupných TU.

Peter Mikloš, zdroj a foto: PRETO Ryba Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ