V Žiline sme si pripomenuli 74. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania

0
1055
Patrik Groma spolu s vnukom Štefana Čičku Vladimírom a jeho manželkou Líviou.

Tlačová správa

28. 8. 2018

Milí Žilinčania,

dnes sme si pri Pamätnej doske genmjr. in memoriam Jozefa Dobrovodského v Sade SNP v Žiline pripomenuli 74. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré sa zapísalo do histórie Slovenska.

„Slovenské národné povstanie bolo kľúčovým momentom národného významu pre nás všetkých a natrvalo sa zapísalo do slovenských dejín. Je dôležité spomínať na tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja a brániť našu krajinu proti nacistickej okupácii. Máme byť na čo hrdí a preto si pripomínajme naďalej tieto udalosti, aby sme vzdali hold a úctu všetkým účastníkom povstania,“ povedal vo svojom príhovore primátor Igor Choma.

Zástupca primátora Patrik Groma spolu s vnukom pána Čičku, ktorý bol v septembri 1944 popravený nacistickým vojskom v Sade na Studničkách, znovu odhalili pamätnú tabuľu, aby sa nezabudlo na obete vojny.

V dopoludňajších hodinách 29. augusta 1944, ešte pred oficiálnym vyhlásením Slovenského národného povstania z Banskej Bystrice, zazneli v meste Žilina prvé výstrely proti okupačným silám nacistického Nemecka. Vďaka statočnosti a odvahe slovenského ľudu sa naše mesto otvorene ako prvé vzoprelo proti okupantom a zapísalo sa tak do dejín boja za slobodu.

S úctou

PhDr. Pavol Čorba, vedúci odboru
Odbor tlačový a zahraničných vecí
Radnica mesta Žilina
Foto: mesto Žilina

Igor Choma pripomenul odkaz SNP.
Pri Pamätnej doske genmjr. in memoriam Jozefa Dobrovodského v Sade SNP v Žiline.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ