Žilinský deň zdravia ponúkol cenné rady ohľadne zdravia

0
1573
Žilinský deň zdravia
Mottom tohtoročného dňa zdravia bolo „zdravie, krása, vitalita“.

Tlačová správa

Žilina 27. 09. 2017 – Vo štvrtok 21. septembra sa v Žiline na Námestí Andreja Hlinku konal v poradí už 14. ročník Žilinského dňa zdravia. Súčasťou podujatia boli bezplatné zdravotné vyšetrenia, Primátorská kvapka krvi, Žilinská plavecká štafeta a zaujímavý kultúrny program.

   Motto podujatia „zdravie, krása, vitalita“ sa stalo symbolom tohtoročného Žilinského dňa zdravia, na ktorom odborníci upozorňovali na civilizačné choroby a ponúkali zdravú alternatívu života. Súčasťou podujatia boli bezplatné zdravotné vyšetrenia, napr. meranie krvného tlaku, cholesterolu, očného tlaku, hladiny cukru v krvi a iné.

Primátorská kvapka krvi
   Počas dvoch dní sa konala aj tradičná Primátorská kvapka krvi. Vzácnu a nenahraditeľnú tekutinu darovalo bezplatne na pracovisku Národnej transfúznej stanice SR v Žiline 180 dobrovoľných darcov. Všetkým patrí úprimné a vrúcne ĎAKUJEME!

Žilinská plavecká štafeta
   Súčasťou podujatia bola aj tradičná Žilinská plavecká štafeta, ktorej sa zúčastnilo 907 plavcov. Najviac zúčastnených bolo v roku 2012, a to 1338 plavcov. V tomto roku spoločne preplávali 1406 kilometrov a 500 metrov, čo je vzhľadom na počet účastníkov úctyhodný výkon. Najviac preplávala pani Mária Ondrušková – 34 kilometrov, ktorá svoj výkon zlepšila oproti minulému ročníku o 3 kilometre (začala plávať ráno o 6.00 hod. a s minimálnymi prestávkami plávala až do 20.00 hod.). Najstarším účastníkom bol 94‑ročný pán Evžen Protivínsky, ktorý preplával 1000 metrov. Najmladším účastníkom štafety bol 3‑ročný Tomáško Kucko, ktorý preplával 50 metrov. Akcie sa zúčastnili základné školy, stredné školy, športové kluby a verejnosť. Mesto Žilina sa zapojilo do Plaveckej štafety miest 2017, ktoré organizuje Asociácia športu pre všetkých SR. Výsledky, na ktorej priečke sme sa umiestnili, budeme vedieť v decembri.
   Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na 14. ročníku Žilinských dní zdravia. Prispeli tak ku kvalite samotného podujatia, ktoré z roka na rok navštevuje viac a viac Žilinčanov, ale aj návštevníkov nášho mesta. Ďakujeme!


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

Žilinský deň zdravia
Žilinský deň zdravia
Žilinská plavecká štafeta
Žilinskej plaveckej štafety sa zúčastnilo 907 plavcov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ