Darujte svoj nepotrebný bicykel a pomôžete druhým

0
1786
Bicykle pre Afriku
Bicykle pre Afriku.

Tlačová správa

Žilina 5. 9. 2017 – Mesto Žilina sa zapojilo do charitatívneho projektu s názvom KOLO PRO AFRIKU. Tento projekt bol spustený za účelom pomoci africkým krajinám pri dosahovaní základného cieľa, a to je dostupné vzdelanie pre každého.

   Projekt realizuje spoločnosť Kola pro Afriku, ktorá bola založená v roku 2012 v Ostrave. Jej poslaním je umožniť deťom v Afrike cestu za vzdelaním. Kola pro Afriku sa točí na princípoch darcovstva, dobrovoľníctva, spolupráce a vlastnej iniciatívy ľudí v ČR a v SR. Cestu africkým deťom za vzdelaním umožňujú bicykle, ktoré darujú ľudia v ČR a v SR. Vďaka bicyklom sa deti dostanú do 3 – 10 km vzdialenej školy včas, bezpečne a nie unavené.
   Spoločnosť zabezpečuje zvoz, triedenie, opravu a prevoz bicyklov do Afriky a ich doručenie do škôl a deťom. Cestu bicyklov v Afrike ďalej monitoruje a riadi systém, ktorý okolo tohto procesu vzniká. Spoločnosť sa ďalej snaží udržať ich dobrý stav a efektívne fungovanie projektu v obdarovaných školách. Darované bicykle podporia rozvoj celkovej gramotnosti detí, následne lepšiu možnosť ich pracovného uplatnenia, a tak zvýšenie ich občianskeho statusu.
   Mesto Žilina ako jediné partnerské mesto na Slovensku prosí všetkých občanov Žiliny, ale i Slovenska o podporu tohto projektu darovaním svojho nepotrebného, či už funkčného alebo nepojazdného bicykla, ktorý môže prispieť k zlepšeniu vzdelávacích podmienok deti v Afrike. Svoj bicykel môžete odovzdať na Mestskom úrade v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina po telefonickom dohovore na jedno z nižšie uvedených čísel. Koordinátorom tohto projektu za mesto Žilina je Mgr. Ľuboš Slebodník, koordinátor mobility.

Telefonické kontakty:
MsÚ Tel.: +421 417 063 114,
Ľuboš Slebodník +421 908 918 972 (e-mail: lubos.slebodník@zilina.sk)
Ján Papán +421 948 044 499


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta

ZANECHAŤ ODPOVEĎ