ANEPS – kto sme…

0
1179
Krajské centrum nepočujúcich v Žiline je pripravené pomôcť každému, kto to potrebuje.

Nepočujete? Máte pocit, že váš sluch už nie je to, čo býval? Narodilo sa vám dieťa so sluchovým postihnutím? Starnete a v dôsledku vyššieho veku strácate sluch? Máte pocit, že ste v spoločnosti diskriminovaný, že vás ľudia vnímajú inak?

   Výsledky prieskumov dnes ukazujú, že milióny ľudí vo svete nevyhľadajú odbornú pomoc pri sluchovom postihnutí, a to prevažne z dôvodu nevedomosti a nedostupnosti tejto služby v mieste svojho bydliska. Je potrebné uvedomiť si, že ignorovanie tohto závažného problému spôsobuje celý rad mentálnych zmien človeka, riziko demencie sa zvyšuje až 5‑násobne a viacerí psychológovia rovnako upozorňujú na sociálnu izoláciu a depresie. Poškodenie sluchu má často za následok nedostatok pracovných príležitostí a znížený prístup k vzdelaniu, čo sa odráža nielen na samotnom človeku a jeho rodine, ale aj vo výdavkoch štátu. Je nevyhnutné v tejto oblasti včas diagnostikovať zdravotný stav pacienta, ktorý má sluchový problém, pre zlepšenie celkového verejného zdravia v našej spoločnosti.
   A preto sme tu pre vás: organizácia Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina.
   Sídlime na ulici Kálov 17 (v blízkosti OC MIRAGE a poisťovne Dôvera). Naším poslaním je starať sa o ľudí so sluchovým postihnutím. Poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo, tlmočnícku službu, záujmovú činnosť, individuálne kurzy posunkovej reči, požičiavanie kompenzačných pomôcok, nastavovanie načúvacích aparátov a odbornú starostlivosť o ne, a to všetko bezplatne.
   Ako jediný subjekt v Žilinskom kraji poskytujeme služby pre osoby so sluchovým postihnutím formou základného a špecializovaného poradenstva tak pre nedoslýchavých, ako i pre rodičov sluchovo postihnutých detí na požadovanej úrovni. Vytvárame priestor pre ťažko zvládnuteľný proces akýchkoľvek sluchových zmien až straty sluchu, s ktorým zápasí čoraz viac ľudí vo svojom živote. Naši tlmočníci sú vám formou terénnej sociálnej služby k dispozícii 24 hodín denne pri riešení bežných životných situácií, ktoré si vyžadujú návštevu úradov, nemocníc, bánk a iných inštitúcií, aj pri potrebe prekladu písaného slova do posunkovej reči.
   Chráňme si náš sluch, je to dôležitý zmysel, či už v detstve alebo v dospelosti. Akonáhle ho stratíme, už nám ho nikto nevráti. S nami to ľahšie zvládnete. Ako náš člen sa môžete navyše zúčastňovať pravidelných záujmových stretnutí, ktoré sa konajú každý piatok popoludní, rôznych kultúrnych a športových podujatí a iných dobrovoľníckych aktivít, ktoré nás spájajú.
   K dispozícii vám je aj webová stránka http://www.kcanepsza.sk/, na ktorej nájdete všetky dôležité informácie o našej organizácii, formy pomoci i užitočné linky v oblasti sociálnej pomoci pre sluchovo postihnutých.


Janka Filipová, poslankyňa MsZ v Žiline
e-mail: janafilipova9@gmail.com
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ