LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Mesto začína so zberom zeleného odpadu zo záhrad

0
59
Mesto Liptovský Mikuláš začína so zberom zeleného odpadu zo záhrad.

Od pondelka 13. marca až do 17. novembra bude mesto Liptovský Mikuláš zabezpečovať v týždňových intervaloch zber zeleného odpadu zo záhrad. Ukladajte ho do hnedých nádob, ktoré mesto zabezpečilo obyvateľom rodinných domov a niektorých bytoviek.

𝐕 𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞𝐥𝐤𝐲 sa bude zelený odpad vyvážať z Liptovskej Ondrašovej, 𝐯 𝐮𝐭𝐨𝐫𝐤𝐲 z Demänovej, Bodíc a Okoličného. 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐝𝐲 budú patriť Palúdzke, Andiciam a Beniciam, 𝐯𝐨 𝐬̌𝐭𝐯𝐫𝐭𝐨𝐤 sa bude vyvážať z Iľanova, Ploštína, Vitálišoviec, Stošíc a Jahodovej ulice na Podbrezinách a 𝐯 𝐩𝐢𝐚𝐭𝐨𝐤 zo Starého mesta a Nábrežia-Vrbice.

Čo je zelený odpad?

Zelený odpad je biologicky rozložiteľný. Do zberných nádob môžete uložiť slamu, trávu, seno, burinu, lístie, odrezky z konárov do 15 cm, zvyšky ovocia a zeleniny, kvety, piliny, drevnú štiepku či hobliny.

Do hnedých košov nedávajte plasty, sklo, kovy, kamene, rôzne oleje a iné kvapaliny, zmesový a stavebný odpad, textil, popol, uhlie, jednorazové plienky, zvieracie exkrementy, uhynuté zvieratá, zvyšky jedla, odpad zo skla a porcelánu.

Pokiaľ v jednom týždni vyzbierate viac zeleného odpadu, ako sa vojde do zbernej nádoby, neukladajte ho vedľa. Pracovníci Verejnoprospešných služieb odpad umiestnený mimo neodvážajú. Bioodpad väčších rozmerov môžete doviezť na zberný dvor v Okoličnom, kde sa vyzbieraný zelený odpad z celého mesta zhodnocuje na užitočný kompost.
Kompletný Mikulášsky zvozový kalendár nájdte tu: https://lnk.sk/vxaj.
-BA- zdroj a foto: FB Mesto Liptovský Mikuláš

ZANECHAŤ ODPOVEĎ