Krízový štáb sa konal za účasti zástupcov Úradu ŽSK, vrátane predsedníčky Eriky Jurinovej, riaditeľky odboru zdravotníctva ŽSK Silvie Pekarčíkovej a zástupcov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ministerstva zdravotníctva a ministerstva obrany.

Zúčastnili sa ho teda aj zástupcovia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, Univerzitnej nemocnice v Martine a vojenskej nemocnice v Ružomberku. Podľa hovorkyne žilinskej župy Evy Lacovej na ňom došlo k diskusii, ktorej cieľom mala byť dohoda spolupráce a rozpis kapacít jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK: „Na krízovom štábe sme opätovne aktualizovali stav a pripravenosť v jednotlivých nemocniciach. Po úvodnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň, sme dnes prehodnotili krízové plány a zamerali sa na splnenie úloh, ktoré nám včera zadal krízový štáb MZ SR. Aj napriek enormnej snahe vytvoriť maticu krízového plánu pre zabezpečenie akútnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti a vytvorení možných scenárov s čo najmenším dopadom na pacienta, sme dospeli k záveru, že za daných podmienok, pri skladbe a štruktúre výpovedí, množstva aktuálne hospitalizovaných pacientov, geografickej zložitosti regiónov, zimnej sezónnosti (otvorenie lyžiarskych stredísk) a sťaženej dopravnej infraštruktúre, za daných podmienok nie sme schopní garantovať poskytovanie akútnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti na území Žilinského samosprávneho kraja, od doby platnosti výpovedí lekárov (1.12.2022). Vyjadrujeme obavu, že po prenesení zodpovednosti na lekárov, ktorí zostali a ostatných zdravotníckych pracovníkov, nie je možné zabezpečiť udržateľnosť a dostupnosť, geografickú aj časovú, a to aj napriek faktu, že v dvoch nemocniciach v Žilinskom kraji nepodali výpovede a vo zvyšných je garantovaná čiastočná funkčnosť niektorých oddelení. Všetko toto spôsobí enormný tlak na primárny i špecializovaný ambulantný sektor, ktorý je však už dnes poddimenzovaný.“

Po vyhodnotení situácie zvolá predsedníčka ŽSK Erika Jurinová bezpečnostnú radu kraja a požiada o vyhlásenie núdzového stavu, bude informovať združenie SK8 o vážnosti situácie v Žilinskom kraji.

„Vyzývam preto opätovne LOZ a vládu SR aby dospeli k dohode najneskôr do 23. 11. 2022. Pokiaľ k dohode nedôjde, vzniká otázka, kto prevezme zodpovednosť za akékoľvek ohrozenie zdravia obyvateľov v Žilinskom kraji.“

Podľa Lacovej nie je v tejto chvíli v možnostiach kraja, ani župných nemocníc situáciu vyriešiť. Napriek tomu spoločne robia všetky kroky na stabilizáciu situácie v kraji. „Budeme na dennej báze komunikovať s nemocnicami, MZ SR a pevne veriť, že rozum zvíťazí nad emóciami,“ dodala Pekarčíková.

-BA- zdroj: www.zilina.sp21.sk, foto: FB Žilinský samosprávny kraj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ