ŽILINA: Uzávera na Kysuckej ulici

0
113
Uzávera na Kysuckej ulici od 21. novembra 2022.

Železničný podjazd na Kysuckej ulici bude úplne uzavretý pre motorovú dopravu v termíne od pondelka 21. novembra 2022 na 12 mesiacov.

Dopravné obmedzenia súvisia s projektom dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry pre Železnice Slovenskej republiky, ktoré realizuje Združenie pod Dubňom.

Pre chodcov bude podchod naďalej otvorený až do času otvorenia nového podchodu pre chodcov z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu.

V súčasnosti došlo k úprave dopravnej situácie na Mostnej ulici, čím sa zabezpečil plynulý výjazd vozidiel z Ulice Martina Rázusa na Mostnú.

Od 14. novembra 2022 dôjde k zobojsmerneniu Sasinkovej ulice, s čím súvisí aj zmena organizácie dopravy v križovatke a vypnutie cestnej svetelnej signalizácie až po dobu realizácie stavby.

Ďalej bude realizovaná úprava vodorovného i zvislého značenia na ceste I/60 pri vodojeme, čím dôjde k zmene počtu jazdných pruhov, pričom z pôvodných dvoch jazdných pruhov budú tri, čím sa zabezpečí súvislý pruh s bezkolíznym preradením na Bratislavu.

Vodiči tranzitujúci cez mesto budú informovaní dočasným dopravným značením o možnosti použitia D1 obchvatu Žilina – Juh, a to od cesty I/18 (Košická) cez cestu I/60 (Nemocničná) na cestu I/64 (Rajecká) s vyznačením D1 Ba.

V širšom centre mesta bude rozmiestnené dočasné dopravné značenie, ktoré bude vodičov informovať o uzávierke Kysuckej ulice v podjazde a o jednotlivých obchádzkových trasách.

OBCHÁDZKOVÉ TRASY MHD – dotknuté linky č. 21, 22, 27, 29 a 30. Nový cestovný poriadok nájdete TU!

OBCHÁDZKOVÉ TRASY PRE PRÍMESTSKÉ AUTOBUSY SAD – informácie už čoskoro nájdete TU!

Dotknutých ľudí žiada mesto Žilina o pochopenie a trpezlivosť. Odmenou za tieto dopravné obmedzenia bude celkové skvalitnenie života v oblasti verejnej i osobnej dopravy.

Mestu Žilina sa v tejto súvislosti podarilo zabezpečiť s ministerstvom dopravy a Železnicami SR investície v hodnote desiatok miliónov eur ako kompenzáciu za dopravné komplikácie, spôsobené prestavbou železničného uzla.

OKREM INÉHO TO PRINESIE:
  • Rekonštrukciu železničnej stanice.
  • Rekonštrukciu autobusovej stanice.
  • Vybudovanie viacerých podjazdov, podchodov a nadjazdov, ktoré výrazne odľahčia dopravu v centre.
  • Rekonštrukciu ciest a ulíc v lokalitách zasiahnutých výstavbou.
  • Rekonštrukciu a zavedenie inteligentného osvetlenia v lokalitách dotknutých výstavbou.
  • Dlhodobý bezplatný prenájom územia tzv. Veľkej harfy, popri Váhu, od Strážova po centrum, kde tak môže vzniknúť úplne nový park a športovo-relaxačná zóna.
  • Vznikne priestor na budovanie cyklotrás medzi Strážovom a Tepličkou.

-BA- zdroj a foto: FB Mesto Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ