ŽILINSKÝ KRAJ: Oprava mosta v Zázrivej napreduje

0
65
Oprava mosta v Zázrivej napreduje.
Cestári pokračujú v rekonštrukcii mosta MO 2240/007 v Zázrivej v dĺžke 6 metrov.

V rámci stavebných prác bol vybúraný pôvodný most po celej dĺžke, vrátane základov.

Prestavba sa bude realizovať v dvoch etapách predpokladajúcich zachovanie jedného jazdného pruhu počas celej doby rekonštrukcie mosta. Pôvodný tvar koryta premosťovaného potoka bude zachovaný, ale dôjde ku jeho rozšíreniu, ktoré bude napojené na koryto pred a za mostom.

Upravené koryto pod mostom a v jeho tesnej blízkosti bude vydláždené lomovým kameňom kladeným do betónového lôžka. Táto úprava bude na obidvoch koncoch ukončená betónovými prahmi.

Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta, zlepší sa stavebno-technický stav mosta a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

Cesta bola realizovaná zo Zásobníka investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy.
-BA- zdroj a foto: FB Žilinský samosprávny kraj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ