ŽILINA: Naplánujte si opekačku v Lesoparku Chrasť

0
551
Naplánujte si opekačku v Lesoparku Chrasť.

V Lesoparku Chrasť je vybudovaných 6 verejných ohnísk so stolom a lavičkami, ktoré môžete využiť.

Pri každom ohnisku je nachystané drevo na opekanie, ktoré bude mesto Žilina priebežne dopĺňať.

Týmto krokom chce mesto predísť ničeniu drevín v lesoparku.

Žilinčania, v tejto súvislosti vás mesto žiada o maximálne zodpovedné správanie a dodržiavanie pravidiel bezpečnosti pri manipulácii s otvoreným ohňom.
• Pri využívaní ohniska musí byť vždy dozor = aspoň 1 dospelá osoba nad 18 rokov.
• Pri každom ohnisku je nachystané drevo, ktoré môže použiť. Týmto krokom chceme predísť ničeniu drevín v lesoparku. Drevo na opekanie budeme priebežne dopĺňať.
• Nezakladajte oheň počas dlhotrvajúceho sucha ani pri silnejšom vetre.
• Pre zapálenie ohňa alebo jeho udržiavanie nepoužívajte vysoko horľavé látky (benzín, nafta, lieh).
• Nepáľte trávu ani odpady, či materiály obsahujúce chemické látky.
• Do ohňa nevhadzujte výbušné materiály, oheň neroznášajte po okolí.
• Nikdy nenechávajte oheň bez dozoru.
• Vždy majte pri sebe dostatočné množstvo vody na uhasenie ohniska.
• Ohnisko dôkladne uhaste zaliatím vodou. Pri vašom odchode sa z ohniska nesmie dymiť a popol pod ohniskom musí byť chladný.
• Nechajte po sebe ohnisko aj jeho okolie bez odpadkov. Použite odpadové koše alebo si odpad vezmite so sebou.
-BA- zdroj a foto: FB Mesto Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ