ŽILINSKÝ KRAJ: Rekonštrukcia cesty medzi Zázrivou a Párnicou napreduje

0
60
Rekonštrukcia cesty medzi Zázrivou a Párnicou napreduje.

Cestári intenzívne pracujú na rekonštrukcii niekoľkých úsekov komunikácie II/583 medzi Zázrivou a Párnicou. V rámci projektu prebieha rekonštrukcia úsekov cesty s výmerou 3,815 km, pričom lehota výstavby je stanovená na 5 mesiacov.

Realizáciou prác sa skvalitní dopravná infraštruktúra, a tým i kvalita dopravnej obsluhy, dopravných prepojení. Taktiež dôjde k odstráneniu úzkych a nebezpečných miest v cestnej sieti.

Stavba sa realizuje v rámci projektu „Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN – T v regióne Orava – II. etapa“, ktorý realizuje ŽSK v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
-BA- zdroj a foto: FB Žilinský samosprávny kraj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ