DOLNÝ KUBÍN: Oravská knižnica vyučuje slovenský jazyk pre Ukrajincov

0
83
Oravská knižnica vyučuje slovenský jazyk pre Ukrajincov.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka organizuje bezplatné kurzy slovenského jazyka pre ľudí z Ukrajiny ubytovaných v Dolnom Kubíne. Znalosť slovenčiny im pomôže pri vypĺňaní dokumentov a tlačív, komunikácii s úradmi, orientácii v meste, ale i lepšom a rýchlejšom začlenení do spoločnosti. Ukrajinskí občania môžu tiež využiť rôzne služby od členského a vstupu na podujatiach bezplatne, ďalej kopírovacie služby, internet, wifi, tlačoviny, poskytnutie priestoru pre študentov na výučbu, ako aj ostatnú knižničnú pomoc. Knižnica ponúka svojim ukrajinským čitateľom možnosť digitálnych kníh v ukrajinčine pre deti, prostredníctvom digitálnej čitárne KUBO CLUB.

Viac informácií na web stránke: www.oravskakniznica.sk
-BA- zdroj a foto: FB Žilinský samosprávny kraj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ