ŽILINA: Alkoholickým nápojom holduje viac dievčat ako chlapcov

0
698
Foto ilustračné. (zdroj: https://unsplash.com/@taylormadeglobal)

Alkoholické nápoje v Žiline požíva viac dievčat ako chlapcov.

Podľa Štatistického úradu SR je spotreba alkoholu na Slovensku v rámci 14 krajín EÚ na 11. mieste s podielom 4,6% populácie z pohľadu jeho každodennej spotreby. Konzumáciu alkoholu je teda stále možné považovať za pevnú súčasť správania sa Slovákov. Pitie alkoholu nie je len bežnou súčasťou života, nesie so sebou aj závažné zdravotné riziká.

Mestská polícia Žilina sa dlhodobo venuje problémom alkoholizmu v zmysle Národného akčného plánu, zákona NR SR č. 214/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Pôsobí najmä v oblasti prevencie.

Príslušníci Mestskej polície Žilina vykonávajú nárazové akcie zamerané na odhaľovanie mladistvých a maloletých pod vplyvom alkoholu počas celého roka. Štatistika od roku 2019 ukazuje dominanciu dievčat v požívaní alkoholických nápojov v našom meste. V minulom roku z celkového počtu zistených 165 mladistvých a maloletých bolo 86 dievčat a 79 chlapcov.

Grafy o požívaní alkoholických nápojov u mladistvých.

Peter Mikloš, zdroj: MsP Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ