ŽILINA: Výnimočné osobnosti môže verejnosť nominovať do 15. 2. 2022

0
217
Primátor Žiliny Igor Choma ocenil významné osobnosti za rok 2017.

Mesto Žilina aj tento rok ocení výnimočné osobnosti, ktoré dosiahli vynikajúce výkony presahujúce regionálny rámec vo vede, technike, kultúre, športe, v sociálnej alebo spoločensko-politickej oblasti. Do nominácií sa tradične môže do 15. februára zapojiť aj široká verejnosť tak, že Mestskému úradu v Žiline zašle nominačný list.

Za obzvlášť významné zásluhy môže mesto udeliť Čestné občianstvo mesta Žilina, Cenu mesta Žilina, Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina a Cenu primátora mesta. Každé z uvedených ocenení je možné udeliť aj „in memoriam“.

Nominácie osobností na rok 2022 je možné predkladať do 15. februára 2022 osobne na recepcii Mestského úradu v Žiline, poštou na adrese: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina (na obálku je potrebné uviesť heslo „Osobnosti“) alebo e-mailom na: osobnosti@zilina.sk.

Nominácia musí obsahovať životopis alebo stručnú charakteristiku nominovaného, dôvod na udelenie ocenenia a súhlas nominovaného s udelením ocenenia a spracovaním osobných údajov.

Nominačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na recepcii mestského úradu alebo ho nájdu na webovej stránke mesta v sekcii Život v meste/O meste/Osobnosti mesta Žilina (https://www.zilina.sk/zivot-v-meste/o-meste/osobnosti-mesta-zilina/).

Doručené nominácie posúdi odborná porota zložená z osobností verejného, podnikateľského, kultúrneho a športového života mesta Žilina. Porotou vybrané osobnosti nakoniec schvália poslanci mestského zastupiteľstva. Osobnosti mesta Žilina sa oceňujú od roku 1995. Doteraz si z rúk primátora prevzalo cenu už skoro 100 významných Žilinčanov a ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta.

Zdroj: Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

ZANECHAŤ ODPOVEĎ