ŽILINSKÝ KRAJ: Cesta v Mošovciach je v novom šate

0
439
Cesta v Mošovciach je v novom šate.

Naši cestári opravili cestu III/2132 v katastrálnom území obce Mošovce. Cesta bola rokmi v dezolátnom stave a vyžadovala opravu v dĺžke 1230 m.

V rámci stavebných prác bola odstránená pôvodná obrusná vrstva vozovoky, stabilizované a odvodnené podložie komunikácie, následovne pridaná nová asfaltová vrstva a vodorovné dopravné značenie. Realizáciou navrhovaných prác sa predĺžila životnosť a stabilita podložia cestnej komunikácie, zlepšil sa stavebno-technický stav cesty a jej odvodňovacích zariadení, a v neposlednom rade sa zvýšila bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom úseku.

Rekonštrukcia bola realizovaná na základe projektu Zlepšene dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na Slovenskej a Českej strane – INTERREG SK – CZ.
-BA- zdroj a foto: FB Žilinský samosprávny kraj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ