ŽILINA: Žilinská univerzita bude vyvíjať elektronické systémy pre vesmírne robotické ramená

0
599
Súťaž má prilákať stredoškolákov k štúdiu dopravy.

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) bude s priemyselnými partnermi Spinea Technologies a Thales Alenia Space vyvíjať elektronické systémy s pokročilou technológiou pre potreby napájania stavebných blokov vesmírnych robotických ramien. Podľa Adriany Valentovičovej z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA majú výsledky projektu načrtnúť možnosti zvyšovania energetickej efektivity a sebestačnosti vesmírnych robotických ramien.

Doplnila, že UNIZA sa stala po prvýkrát koordinátorom „vesmírneho“ projektu a jej odborníci sa môžu intenzívnejšie zapájať do výskumných projektov Európskej vesmírnej agentúry (ESA). „O naplnenie cieľov výskumného projektu Pokročilý elektronický systém, využívajúci super kondenzátory, sa postará tím odborníkov UNIZA, ktorý má vynikajúce skúsenosti s výskumom v oblasti výkonových polovodičových systémov a elektrických pohonov. Vesmírne prostredie v projekte budú riešiť priemyselní partneri – Thales Alenia Space, francúzska spoločnosť, vyvíjajúca dlhodobo vesmírne systémy pre rôzne misie ESA a Spinea Technologies (pobočka SK), ktorá je lídrom vo vývoji mechatronických systémov, robotických ramien a aktuátorov,“ vysvetlila Valentovičová.

Výnimočnosť projektu podľa nej spočíva vo výskume možností využitia perspektívnych elektronických prvkov a energetických systémov. „Spolupráca UNIZA a priemyselných partnerov, rovnako ako prepojenie mechatronického a elektronického systému, môže významne prispieť k zvyšovaniu energetickej efektivity a sebestačnosti vesmírnych robotických ramien. Ak sa očakávané ciele podarí dosiahnuť, odborníci z UNIZA s priemyselnými partnermi budú riešiť ďalší level – navrhnutý a skonštruovaný systém adaptovať pre potreby prevádzkovania vo vesmírnom prostredí,“ dodala Valentovičová.

„Pre konzorcium projektu a UNIZA ako koordinátora vyplýva pre budúcnosť jasné smerovanie výskumno-vývojových aktivít aj do vesmírneho priestoru, nakoľko UNIZA sa týmto projektom stáva hrdým partnerom ESA,“ povedal projektový manažér z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) Michal Frivaldský.

Hlavný riešiteľský tím je zostavený z členov FEIT UNIZA, doba riešenia projektu je 18 mesiacov. „Na inžinierskych úlohách sa začne pracovať v marci 2023, no tímy odborníkov a partnerov úzko spolupracujú už teraz,“ uzavrela Valentovičová.

-BA- zdroj: TASR, foto: UNIZA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ