ŽILINSKÝ KRAJ: Úsek medzi Turčianskymi Teplicami a Rakšou je opravený

0
498
Úsek medzi Turčianskymi Teplicami a Rakšou je opravený.

Na úseku cesty medzi obcami Turčianske Teplice – Rakša sme pristúpili k odvodneniu komplikovaného úseku časti komunikácie III/2184. Rekonštrukcia úseku prebehla v dĺžke 70 metrov a bola realizovaná formou stabilizácie. V rámci stavebných úprav bola vozovka v existujúcom úseku vybúraná, vymenilo sa podložie a následne sa pristúpilo k odvodneniu, stabilizácii a doplnení novej vozovky.

Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť a stabilita podložia cestnej komunikácie, zlepší sa stavebno-technický stav cesty a jej odvodňovacích zariadení, a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom úseku.

Projekt rekonštrukcie bol realizovaný zo Zásobníka investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy.
-BA- zdroj a foto: FB Žilinský samosprávny kraj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ