ŽILINSKÝ KRAJ: Cesta medzi obcami Trnovo a Valča prechádza obnovou

0
97
Cesta medzi obcami Trnovo a Valča prechádza obnovou.
Komunikácia III/2152 v katastrálnych územiach obcí Trnovo a Valča prechádza rekonštrukciou. Stavebno-technický stav cesty bol dlhodobo nevyhovujúci a vyžadoval rekonštrukčný zásah v dĺžke 771 metrov. Realizáciou prác sa predĺži životnosť a stabilita podložia cestnej komunikácie, zlepší sa stavebno-technický stav cesty a jej odvodňovacích zariadení, a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom úseku. Cesta bola zrealizovaná na základe Zásobníka investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy.
-BA- zdroj a foto: FB Žilinský samosprávny kraj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ