ŽILINSKÝ KRAJ: S knižnicou na každom kroku

0
54
Päť knižníc v Žilinskom kraji sa spojilo v rámci spoločnej kampane S knižnicou na každom kroku.
Päť knižníc v Žilinskom kraji sa spojilo v rámci spoločnej kampane S knižnicou na každom kroku, pomocou ktorej sa snažia spropagovať čitateľom danú knižnicu a jej služby.
Knižnice, ktoré sa zapojili sú:
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Kysucká knižnica v Čadci
Turčianska knižnica v Martine
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
Krajská knižnica v Žiline
Hlavným zámerom je vyjsť z inštitúcie knižnice medzi ľudí a ukázať, že s knihou sa môžeme stretnúť na nových a netradičných miestach.
Kampaň tvoria nálepky umiestnené po viacerých inštitúciách, firmách či reštauráciách v danom okrese. Grafický a textový vizuál nálepky je všade jednotný a kreatívne odkazuje na prepojenie knihy a samotnej prevádzky kde bude umiestnená.
Knižnice ponúkajú v rámci spoločnej kampane S knižnicou na každom kroku zapojeným prevádzkam alebo inštitúcia v danom okrese aj možnosť umiestniť do ich priestorov niekoľko stále zaujímavých vyradených kníh z knižného fondu, ktoré si budú môcť bezplatne ich návštevníci zobrať.
-BA- zdroj a foto: FB Žilinský samosprávny kraj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ