LIPTOVSKÝ HRÁDOK: Mesto vlani hospodárilo s prebytkom 1,28 milióna eur

0
70
Liptovský Hrádok (zdroj: visitliptov.sk)

Hospodárenie mesta Liptovský Hrádok k 30. júnu 2021 vrátane finančných operácií sa skončilo s prebytkom vo výške 1 282 864 eur. Vyplýva to z monitorovacej správy o vecnom a finančnom plnení rozpočtu, ktorú poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku zobrali na vedomie na tohtotýždňovom zasadnutí.

„Takýto priebežný výsledok hospodárenia je z dôvodu plnenia príjmovej časti vrátane škôl k 30. júnu na úrovni 45 percent, pričom rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 51 percent. Plnenie výdavkovej časti bolo na úrovni 33 percent. Rozpočet bežných výdavkov bol na úrovni 37 percent a rozpočet kapitálových výdavkov na úrovni desať percent,“ uviedla vedúca odboru finančného, daní a majetku Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Iveta Gajdošová.

Správu vypracovali z dôvodu pravidelného monitorovania rozpočtu podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Poslanecký zbor počas rokovania vzal na vedomie aj správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky mesta Ivety Jurečkovej.

Peter Mikloš, zdroj a foto: meslo Liptovský Hrádok

ZANECHAŤ ODPOVEĎ