LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Okresná prokuratúra upozornila na nečinnosť mestského kontrolóra Martina Alušica

0
83
Martin Alušic - hlavný kontrolór Liptovského Mikuláša. (foto: FB Martin Alušic)

Na nečinnosť mestského kontrolóra upozornila už aj okresná prokuratúra. Poslanci ho napriek tomu neodvolali, upozornenie prokuratúry dokonca vylúčili z rokovania.

Okresná prokuratúra v Liptovskom Mikuláši vydala upozornenie na nečinnosť hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš z dôvodu porušenia zákona o obecnom zriadení. Hlavný kontrolór Martin Alušic si neplnil svoje povinnosti, keď nepredložil mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti, informovala o tom hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš na sociálnej sieti.

„Dňa 16. júla 2021 som požiadala hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš okrem iného, aj o predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020 a oznámenie, kedy bola táto správa o kontrolnej činnosti predložená Mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš. Hlavný kontrolór tunajšej prokuratúre doposiaľ nepredložil správu o kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2020,“ píše v odôvodnení z 19. augusta námestníčka okresného prokurátora Gabriela Švecová. Správu mal kontrolór pritom podľa zákona predložiť poslancom do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku 2020, teda do začiatku marca.

Podľa mestských právnikov má kontrolór Martin Alušic okrem porušenia zákona o obecnom zriadení na svojom zamestnaneckom účte pripísané aj ďalšie porušenia. „Porušuje pracovnú disciplínu, keď si v období od mesiaca júl 2020 doposiaľ nevedie evidenciu dochádzky, čo je v rozpore s internými predpismi. V rozpore so zákonníkom práce postupoval v prípade čerpania dovolenky aj v roku 2020 aj v roku 2021, v rozpore so zákonom o obecnom zriadení nepredložil mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti ani za I. polrok 2021, ani za II. polrok 2021, v rozpore s týmto zákonom nevypracoval odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2020 pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,“ vymenovala Soňa Lakotová z právneho oddelenia mesta Liptovský Mikuláš.

Právnici navrhli poslancom mestského zastupiteľstva hlavného kontrolóra z funkcie odvolať. Informáciu o upozornení prokuratúry na nečinnosť kontrolóra a návrh na jeho odvolanie mali prerokovať poslanci na zasadnutí dnes, 9. septembra 2021, väčšinoví poslanci (poslanci z klubov Nový Mikuláš – SaS, OĽANO, KDH, Nova, Šanca a klub Skutočne nezávislí poslanci) odmietli o upozornení prokuratúry na nečinnosť kontrolóra a o jeho odvolaní rokovať. Hlavný kontrolór je aktuálne PN.

Peter Mikloš, zdroj: mesto Liptovský Mikuláš

ZANECHAŤ ODPOVEĎ