TRSTENÁ: Nový most je oficiálne otvorený

0
330
Nový most v Trstenej je oficiálne otvorený.
Nový most v Trstenej je oficiálne otvorený. Doprava v kraji sa aj naďalej skvalitňuje za účasti predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, predstaviteľov Národnej rady SR, miestnej samosprávy a Slovenskej správy ciest, bol v Trstenej slávnostne odovzdaný do užívania nový most ponad rieku Oravicu. Výstavbe predchádzalo zatvorenie starého mosta kvôli havarijnému stavu v októbri 2019 a jeho následné zrútenie v marci 2020.
Realizáciou výstavby sa zlepší stavebno-technický stav a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom úseku. Podľa zhotoviteľa by mal most pri kvalitnej údržbe obyvateľom slúžiť 100 rokov.
-BA- zdroj a foto: FB Žilinský samosprávny kraj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ