ŽILINSKÝ KRAJ: Ocenenou osobnosťou za rok 2020 sa stal Hieroným Balko

0
117
Ocenenou osobnosťou za rok 2020 v Žilinskom kraji sa stal Hieroným Balko.
Hieroným Balko je umelec, výtvarník, grafik, sochár i spisovateľ.
Začiatky jeho výtvarnej tvorby siahajú do obdobia stredoškolských štúdii. Pracovať ako výtvarník začal v roku 1971.
Približne stovka kresieb na prvú samostatnú výstavu na Orave vznikla v rokoch 1987-1990, keď pracoval ako robotník na plynovode v Kazachstane. Neskôr vytvoril množstvo kresieb historickej mestskej architektúry, ktorých časť bola vydaná tlačou ako súbory kresieb – Tvrdošín, Trstená, Podbiel a Liesek.
Profesionálne sa venoval realizáciám užitej grafiky, navrhol obálky a ilustroval niekoľko kníh (Ján Štepita: Poviedky neskorého leta 2010, Muž s drozdom na pleci 2012.)
V súťaži Národnej banky Slovenska na pamätné mince získal v konkurencii slovenskej medailérskej špičky niekoľkokrát 3. cenu.
Okrem voľnej výtvarnej tvorby sa venuje písaniu odborných textov kultúrno-spoločenského zamerania a poézii. Vytvoril niekoľko pamätných tabúľ, pomníkov a plastík v dreve, kameni i bronze venovaných významným osobnostiam.
Hieroným Balko získal Pamätnú plaketu Žilinského kraja za rok 2020 za celoživotnú umeleckú tvorbu v oblasti kresby, maľby, grafiky, sochárstva a prezentáciu umenia na Slovensku. Gratulujeme!
-BA- zdroj: FB Žilinský samosprávny kraj, foto: www.art-galeria.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ