LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Separujte s rozumom!

0
93
Separujte s rozumom.

V niektorých nádobách na kuchynský odpad sa počas prvého zberu v Liptovskom Mikuláši nachádzali tekuté zložky potravy. Vytekajú z nádob a znečisťujú okolie, zvyšujú zápach a komplikujú ďalší proces zberu a zhodnotenia kuchynského odpadu.

Tekuté zložky odpadu do zberných nádob kuchynského odpadu nepatria.

Berme ohľad nielen na svoje okolie, ale aj na pracovníkov, ktorí musia tento vytekajúci odpad likvidovať. Správne vytriedený odpad má mať pevnú konzistenciu.

Prosíme, aby ste nevhadzovali do nádob ani plasty, fľaše či mikroténové vrecká, ktoré znehodnotia ďalšie spracovanie kuchynského odpadu.
__________________________________
Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?
• zvyšky ovocia a zeleniny
• zvyšky vareného jedla
• potraviny po záruke
• škrupiny z vajec a orechov
• kávové a čajové zvyšky
• mäsové a mliečne výrobky
• pečivo
• kosti

Čo nepatrí do nádoby na kuchynský odpad?
• obalové materiály
• zelený odpad zo záhrad
• tekuté zložky potravín
• živočíšne tuky a oleje
• zvieracie exkrementy
• uhynuté zvieratá
• cigaretové ohorky

Ako správne triediť odpad nájdete aj v číslach mesačníka Mikuláš na strane Myslíme EKO, triedime BIO.

-BA- zdroj a foto: FB Mesto Liptovský Mikuláš

ZANECHAŤ ODPOVEĎ